Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1983)

BALTUS, J.M.: De geschiedenis van een uniek Hoorns huis: Kleine Noord 11-13.
Oud-Hoorn: kwartaalblad van de vereniging Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 3, p. 64-65, ill.

BOER, W.J.C.: De gekroonde jaagschuit sedert 1793.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 2, p. 39-41, ill.

BREEBAART, D.: Ramen 1-3.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 2, p. 47-48.

D{IJKSTRA}, J.L.N.: De Ooster of Sint Anthoniskerk te Hoorn.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 2, p. 36-38, ill.

ESTIE, P.: De Lutherse gemeenre te Hoorn en haar kerkgebouwen.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nt. 3, p. 59-63, ill.

GROTE, De, Kerk te Hoorn: een speciale uitgave van de vereniging "Oud-Hoorn".
Hoorn, 1983, 40 p., ill.

JONG, Cornelis de: Functionalisme bedreigt Grote Kerk Hoorn.
Noord-Holland, 2e jrg. (1983), no. 6, p. 11-13, ill.
Verscheen ook in: Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 4, p. 102-103, ill.

KERKMEIJER, J.C.: De klokken van Hoorn (slot).
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 1, p. 30-32.
Verscheen eerder als artikelenserie in de Nieuwe Hoornse Courant van december 1935/januari 1936.

KORPERSHOEK Jr., K.: De Carstijns Capellerije: van sprookje tot werkelijkheid.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 1, p. 20-23, ill.

KORPERSHOEK Jr., K.: Van de stalhouderij aan de Achterstraat.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 3, p. 75, ill.

KORPERSHOEK Jr., K.: Van 't Weeltje en haar weide molentje.
Molenpost, l0e jrg. (1983), nr. 1, p. 15-17, ill.

KORPERSHOEK Jr., K.: Wie weet hoe deze plaat heet!
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 2, p. 49-51, ill. Betreft "de Villa".

MATTHI]S, C.J.: De portretten uit de families Van Bredehoff en De Vicq.
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, dl. 37
(1983), p. 151-192, ill.

ONSTENK, Jan: Gewogen en gemeten: van kop tot voet, het kinnetje en de hoed.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 2, p. 52-53, ill.

ONSTENK, Jan: Zes eeuwen in 't Ghesthuus: een historie van mensen rond Sint Jan.
Hoorn, 1983, 175 p., ill.

SAALTINK, Henk: Supplianten en requestranten: achtergronden van de Hoornse partijstrijd 1785-1787.
Hoorn, 1983, 90 p., ill. (Docroraalscriptie Amsterdam G.U.)

SAALTINK, H.W.: "Tot maintien van ons caracter".
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 4, p. 88-90, ill.
Betreft een relletje te Hoorn op 12 november 1772.

STEENDI]K-KUYPERS, J.: Apotheek "De Groote Gaper" en andere artikelen uit de winkel van de 19de eeuwse gezondheidszorg te Hoorn.
Amsterdam, 1983, 118 p., ill.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: Tussen dood en graf.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 1, p. 15 en nt. 3, p. 72-73, ill.

STEENDI]K, Toon: Tabaksbelastingen en pijpmakers in de 17e eeuw te Hoorn.
Pijpelogische kring Nederland, 5e jrg. (1983), nr. 20, p. 76-79, ill.

UITERWI]K, Femke: Het Mennistenhofje (vervolg).
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 4, p. 86, ill.
Vervolg van 4e jrg. (1982), nr. 4.

UITERWIJK, Femke: Over bierbrouwerijen in Hoorn.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 3, p. 67-70, ill.

VINGERHOED, W.: Hollandia: 85 jaar volharding.
{Hoorn, 1983}, 208 p., ill.
Betreft voetbalvereniging.

VIJFTIG jaar E{erste} H{oornse} A{ccordeon} V{ereniging}: 1933-1983.
{Hoorn}, 1983, {32 p.}, ill.

{VIJFTIG jaar Mariaschool}.
{Hoorn, 1983, 32 p.} ill.

ZEL, Giel van der: De "oude" prentbriefkaart in "Oud" Hoorn.
Oud-Hoorn, 5e jrg. (1983), nr. 4, p. 91-93, ill.