Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (2000)

DORLEIJN, Peter: "Tot leven en bloei der visschersbevolking van Hoorn": Vereniging Het Taanhuis 1896-1968.
Tagrijn 2000, nr. 4, p. 16-23, ill.

HAUWERT, Niek: "De gouden appel" in het Foreestenhuis.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 2, p. 57, ill.

JEENINGA, Willeke: Grote Oost 7 Hoorn: bouw- en bewoningsgeschiedenis.
Hoorn, 2000. 176 p., ill.

LAMERS, John: Restauratie kapel r.k. begraafplaats: in zeer vervallen staat, kosten geraamd op ƒ 175.000,-.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 3, p. 106-108, ill.

OVERMAN, Rogier: Denderende dolly's en Hoornse houtgassers: een greep uit het leven van "Chris van de bus".
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 2, p. 77-80. Chris Hellingman, geb. 1917 op het Achterom.

RIJSWIJK, Hans: Oud Hoorn vanuit de lucht, foto's: KLM Aerocarto.
Hoogeveen, 2000. [46] p., ill.

SAALTINK, Henk: Veertig stuks groot ABC-boeken in soort: een Hoornse boekhandel in de achttiende eeuw.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 3, p. 91-98, ill.

SCHRICKX, P.: Aan 't einde 't Glop het vergeten pakhuis: klein monument op historische plek.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 4, p. 135-137, ill.

TOES, J.: Hoe de rechtbank van Hoorn verloren ging: bestuurders en burgerij verliezers in hun verzet.
Pro Memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, jrg. 2 (2000), afl. 1, p. 109-130, ill.

UITERWIJK, Femke: Kent u Hoorn ook zo ?
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 1, p. 44-45, nr. 2, p. 86-87, nr. 3, p. 119-121 en nr. 4, p. 162-163, ill.

UITERWIJK, Femke: Opgraving aan de Karperkuil.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 4, p. 166, ill.

WALLE-van der WOUDE, Tosca van de: Negen onderzoeksputten aan het Jeudje: de voorlopige resultaten van de opgravingen.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 1, p. 11-15, ill.

WEEL, Ton van: Veel te doen over West-Vriesch groen: toegepast begin 19e eeuw op alle gemeentelijke gebouwen.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 2, p. 65-66, ill.

WEEL jr., Ton van: Het wapen van Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 4, p. 164-165, ill.

WOESIK, Henk van: Scheepsbel van "De Vrouwe Maria Jacoba": opvallende historie achter Hoorns VOC-schip.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 2, p. 60-64 en nr. 3, p. 118, ill.

ZACK, Frans: Afscheid van Hoorns binnenbadhuis: nostalgisch gebouw ging tegen de vlakte.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 2, p. 51-53, ill.

ZACK, Frans: Drukkerij Stumpel voor Hoorn verleden tijd.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 1, p. 3-8, ill.

ZACK, Frans: Ontdekking kunstwerk van J.C. Kerkmeijer.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 4, p. 167, ill.

ZACK, Frans: Succesvolle opgraving Rode Steen.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 4, p. 138-139, ill.

ZACK, Frans: Winston Theater door brand verwoest: laatste hoofdrol was voor rode haan.
Oud Hoorn, jrg. 22 (2000), nr. 2, p. 58-59, ill.