Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1977)

Blokker

[JANSE, H.]: De grafstenen in de Hervormde kerk te Oosterblokker.
Zeist, 1975, 17 blz. gem. [Monumenten monografieën I.]

KIST-TISSOT VAN PATOT, Fr. S.: De dodendeur van de stolpboerderij "De Lindenplaats" te Westerblokker,
in: WFON, 44 (1977), blz. 163-165, geïll.

Hoorn

HASSELT, L. VAN: Hoorn's stadsbestuur in vroeger eeuwen,
in: WFON, 44 (1977), blz. 78-93, geïll.

SMIT, P.: Vijftig jaar "Avondlicht",
in: WFON, 44 (1977), blz. 72-77, geïll.

W.A.B.: De schatkamer aan de Rode Steen,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 5, augustus, blz. 36-37, geïll.