Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1987)

ACH lieve tijd: Zeven eeuwen Hoorn, zijn bewoners en hun rijke verleden.
Zwolle, 1986. 6 delen, ill.

ARCHEOLOGISCH onderzoek van XIIIe en XIVe eeuwse bewoningssporen aan het Grote Noord in Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 2, p. 49-50, ill.

BAKKER, Nel: Sulck hopeloos reysen... : vierhonderdste geboortejaar van schipper-schrijver Bontekoe.
Het Oog in 't Zeil, jrg. 4 (1987), nr. 5, p. 13-18, ill.

BALTUS, J.M.: Kent u Hoorn ook zo?: merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 1, p. 10-11, nr. 2, p. 36-37, nr. 3, p. 87-88 en nr. 4, p. 131-132, ill.

GROEN, Jasper: 'De vermaerde Bruno'.
Wognum, 1984, 84 bl. Scriptie Nederlands M.O.-B Vrije Leergangen. Betreft de Hoornse dichter Henrick Bruno.

HAVERMANS-DIKSTAAL, M.: De Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid te Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 4, p. 118, ill.

HEMMER, E.E. (Bertus): Mensen van toen.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 2, p. 48, ill.

HOOGEVEEN, Leo: Straatnaamgeving in de gemeente Hoorn 1912-1965.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 3, p. 73-76 en nr. 4, p. 110-115.

JUBILEUMUITGAVE maandblad 'Elk wat wils' van het wooncentrum voor ouderen 'Avondlicht'.
Hoorn, 1987. 24 p., ill. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van 'Avondlicht'.

KERKMEIJER-DE REGT, C.: Hoorn in de verdrukking 1940-1945.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 1, p. 29-31, nr. 2, p. 62-64, nr. 3, p. 98-100 en nr. 4, 129-130, ill. Heruitgave van eerder (1953) verschenen publikatie. Vervolg van vorige jaargang.

KIEM, Karl: De Waag van Hoorn in gevaar.
Heemschut, jrg. 64 (1987), nr. 7/8, p, 16-17, ill.

KNEGT, R. DE: De jachthavens van Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 2, p. 38-40, nr. 3, p. 89-91 en nr. 4, p. 104-105, ill.

KOOIJMANS, L., M.R. Prak en J.J. de Jong: Wonen op stand: de woningen van vooraanstaande families te Gouda, Hoorn en Leiden in de 18e eeuw.
In: Wonen in het verleden 17e-20e eeuw: economie, politiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie (Amsterdam, 1987), p. 207-216.

KRABBE, Coen Peter: De kunst boven alles: over architect A.C. Bleijs en de St. Cyriacuskerk te Hoorn.
De Sluitsteen: bulletin van het Cuypers Genootschap, jrg. 3 (1987), nr. 2, p. 3-15, ill.

KRABBE, Coen Peter: Twee koepelkerken van A.C. Bleijs.
Heemschut, jrg. 64 (1987), nr. 9, p. 8-9, ill. Betreft o.a. de St. Cyriacuskerk te Hoorn.

KUPPERS, C.: Hoornse straatnamen: Johannes Messchaert.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 1, p. 17-19, ill.

MEKKING, R.A.: Hoorn en zijn bewoners anno 1561 aan de hand van de kohieren van de tiende penning.
Hoorn, 1987. 2 dln., ill. Doctoraalscriptie UvA.

NUS-VAN IKELEN, J. VAN: Een wandeling door Hoorn.
Nederlandse Historiën, jrg. 21 (1987), nr. 1, p. 34-38, ill.

PEETOOM, P.: Waar woonde schipper Bontekoe eigenlijk?
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 2, p. 55, ill.

RIDDERIKHOFF, Joh. M.: Hart van Hoorn.
Andijk, 1987. 48 p., ill. Verscheen eerder in Oud-Hoorn, jrg. 6 (1984), nrs. 1 t/m 4 en jrg. 7 (1985), nr. 1.

RIKHOF, F.H.A. en J.F. Wendte: De vicarie van Carstijn Pieter Gerbrants weduwe te Hoorn.
Den Haag, 1987. 102 p., ill.

RUMPHORST, F.: Hoorn ontmanteld.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 4, p. 108-109, ill.

SAALTINK, H.W.: Bernardus Blok, een rebelse regent.
Holland, jrg. 19 (1987), nr. 4/5, p. 233-245, ill.

SAALTINK, H.W.: Het revolutiejaar 1787.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 2, p. 41-44, nr. 3, p. 79-81 en nr. 4, p. 121-124, ill.

SAALTINK, H.W.: Een wijk in cijfers: verslag van de werkgroep Hoorn 1806.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 3, p. 67-72, en nr. 4, p. 103, ill.

SIPKES, Jan: Willem Ysbrantsz. Bontekoe 1587-1987.
Nederlandse Historiën, jrg. 21 (1987), nr. 3, p. 107-111, ill.

SPRUIT, Ruud: Jan Pieterszoon Coen; dagen en daden in dienst van de V.O.C.
WFON, 54 (1987), p. 148-153, ill.

SPRUIT, Ruud: Westfries Museum.
's-Gravenhage, 1987. 79 p., ill.

STET, Dorien: Het Westfries Museum als monument.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 3, p. 82-84, ill.

UITERWIJK, F.: Het Centraal Veerhuis.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 2, p. 51-53, ill.

VINGERHOED, Willem: De restauratie van de Noorderkerk 1936-1938 en die van 1985-1986: overeenkomsten en verschillen.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 1, p. 25-28, ill.

ZEL, Giel VAN DER: Handel en wandel op en om de Italiaanse Zeedijk.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 3, p. 76-78 en nr. 4, p. 127-128, ill.
ZEL, Giel VAN DER: Over foutieve- en fantasieteksten op Hoornse prentbriefkaarten ... en een gedicht van Vondel.
Oud-Hoorn, jrg. 9 (1987), nr. 2, p. 45-47, ill.

ZOONEN, A. VAN: De cirkel is rond.
Hoorn, 1987. 37 p., ill. Betreft de geschiedenis van de Rijksscholengemeenschap West-Friesland te Hoorn.