Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1985)

Blokker

SCHOENMAKER, M.: De Kerseboogerd.
WFON, 52 (1985), p. 30-31, ill.

Hoorn

BALTUS, J.M.: Kent u Hoorn ook zo?: merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. I, p. 19-20, nr. 2, p. 49-50, nr. 3, p. 71-72 en nr. 4, p. 90-91, ill.

BALTUS, J.M.: Pelmolenpad - een dorp apart in de stad.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 2, p. 36-39, ill.

BALTUS, J.M.: Schotland in Hoorn: een verdwenen toponiem weer terug.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 1, p. 18, ill.

BRAASEM, W.A.: Betje Wolff en de Hoornse Lady Chatterley: een 'cause célèbre' in de 18de-eeuwse Beemster.
Noord-Holland, 4e jrg. (1984/85), nr. 9, p. 12-15, ill.

BRAASEM, W.A.: Hoornse Blomkamers en Tuyngezigten: een fraaie veren pluim op een degelijke wollen muts.
Noord-Holland, 4e jrg. (1984/85), nr. 6, p. 9-13, ill.

BRIEFFIES, W.F.M.: Brand en brandbestrijding in Hoorn.
WFON, 52 (1985), p. 41-53, ill.

GROOT, N.J., H.W. Saaltink: Restaureren... hoe zo?: Hoorn's Stadsherstel in de praktijk.
Hoorn, 1985, 104 p., ill.

HEMMER, E.E.: Hoorn, in de twintig- en dertiger jaren.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 3, p. 77-78, ill.

HEMMER, E.E. (Bertus): Een kind van de Korenmarkt.
Oud-Hoorn, 6e jrg. (1984), nr. 4, p. 129-130, ill.

HOOGEVEEN, Leo: Burgemeesterswoningen in Hoorn (3): Rode Steen 15: 1862-1875 en 1906-1942.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 2, p. 28-30, ill.

KEDDEMAN, Anneke en Sijtje Verdonk: De meisjes van Bontekoe. en andere vrouwen uit de Hoornse geschiedenis van 1385 tot 1795.
{Hoorn, 1985}, 41 p., ill.

KNEGT, R. DE: Havenverlichting.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 4, p. 96-97, ill.

KNEGT, R. DE: Pieter Jacobsz Crabbendam: een ijverig cargadoor.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 4, p. 84-85.

KNEGT, R. DE: De scheepvaart van Hoorn: I. De Hoornse beurtvaart.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 2, p. 43-45 en nr. 3, p. 73-76, ill.

KNEGT, R. DE: De scheepvaart van Hoorn: II. De geregelde vaart op Rouaen en Sint Vallerij.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 4, p. 87-90, ill.

KOOIJMANS, L.: Onder regenten: de elite in een Hollandse stad: Hoorn 1700-1780.
{Dieren}, 1985, 390 p., ill. Hollandse historische reeks, IV. Tevens verschenen als proefschrift Utrecht.

KORPERSHOEK, K.: Opgaan, blinken en verzinken of hoe de voormalige RMTS teloor ging.
Oud-Hoorn. 6e jrg. (1984), nr. 4, p. 104-113, ill.

KUPPERS, C.: Hoornse straatnamen: {de Dr. C.J.K. van Aalstweg}.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 4, p. 92-93, ill.

LEENDERS, J.M.M.: De papieren kapelaan: katholiek Hoorn (1905-1911).
'Broeders sluit U aan': aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten (Dieren, 1985), p. 199-246, ill.

MOELKER, H.P.: Postwagendienst Hoorn-Buiksloot.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 3, p. 60-62, ill.

RIDDERIKHOFF, Joh. M.: Hart van Hoorn (4): Kleine Noord, Nieuw- en Kerksreeg; (5): Wel en wee van het dagelijks leven.
Oud-Hoorn, 6e jrg. (1984), nr. 4, p. 114-123 en 7e jrg. (1985), nr. 1, p. 4-11, ill.

SAALTINK, H.W.: Hoorn en de VOC.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 1, p. 14-17, ill.

SAALTINK, Henk: Het Huys naast het collegie van Hun Ed. Mogende: de geschiedenis van het pand Rode Steen 16.
Oud-Hoorn. 7e jrg. (1985), nr. 3, p. 67-68, ill.

SONNEVELD, Jarco: Armenzorg en sociale kontrole: ontwikkelingen in de Hoornse armenzorg 1870-1914.
Amsterdam, 1985, 95 bl., ill. Doctoraalscriptie VU Amsterdam.

SONNEVELD, J.: Armenzorg en sociale kontrole: de veranderingen in de armenzorg te Hoorn tussen 1870 en 1914.
Zuiderzeesteden: Enkhuizen, Hoorn, Muiden en Harderwijk in de eerste helft der negentiende eeuw (Amsterdam, 1985), p. 44-83, ill.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: De Franse Gemeente in Hoorn (1695-1718): een vluchtelingenbeleid na opheffing van het Edict van Nantes.
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 2, p. 40-42, ill.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: De Franse School in Hoorn (1578-1793).
Oud-Hoorn, 7e jrg. (1985), nr. 3, p. 63-65.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: De maatschappelijke positie van vroedvrouwen in vroeger eeuwen: een beschouwing aan de hand van gegevens uit de stad Hoorn.
WFON, 52 (1985), p. 32-40.

UITERWIJK, Femke: Van fabriekswerk tot kunstambacht: borstelfabriek 'De Arend' werd Homan's borstelfabriek.
Oud-Hoorn. 7e jrg. (1985), nr. 2, p. 46-48, ill.

UITERWIJK, F.: Het kolfspel.
Oud-Hoorn. 7e jrg, (1985), nr. 4, p. 94-95, ill.

VINGERHOED, W.: Visser 't Hooftschool/De Jagertjes 1969-1985.
Hoorn, 1985, {l43} p., ill.