Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1988)

Blokker

HOOGEVEEN, Leo: Straatnaamgeving in Westerblokker 1945-1975.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 2, p. 57-59, ill.

Hoorn

BALTUS, J.M.: Kent u Hoorn ook zo?: merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 1, p. 26-27, nr. 2, p. 65-66, nr. 3, p. 93-94 en nr. 4, p. 113-114, ill.

BOEZAARD, Arie, Leo Hoogeveen: Buurtje 1-2-3-4.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 2, p. 40-45, ill.

BOEZAARD, Arie, Leo Hoogeveen: Jeudje - Buurtje - Ashoop.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 2, p. 36-39, ill.

BREEBAART, D.: Stadsherstel behoedt stijlkamers Sint Jozefhuis voor verloedering.
WFON, 55 (1988), p. 149-154, ill.

BROZIUS, John R.: Jan Albertsz. Rotius en de Hoornse schilderkunst in het midden van de zeventiende eeuw.
Hoorn, 1988. 130 bl., ill. Doctoraalscriptie VU Amsterdam.

BUNSCHOTEN-WIJNANTS, J.C.J., A.M.W. Bulk-Bunschoten: Jan Pietersz Coen en Willem IJsbrantsz Bontekoe.
Gens Nostra, jrg. 43 (1988), nr. 4/5, p. 179-183, ill.

ELIUS Jr., Victor: Kerkplein.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 4, p.ill.

HAVERMANS, O.: Hoornse fotografen.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 1, p. 9-10, nr. 2, p. 54-56, nr. 3, p. 85 en nr. 4, p. 122-124, ill.

HEMMER, E.E. (Bertus): Hoornse mensen en dieren in de twintiger jaren.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 3, p. 92.

HOL, Ton: Buurtje 1 en 2.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nt. 2, p. 46-50, ill.

HOOGEVEEN, L.P.M.: Burgemeesters van Hoorn sedert 1808.
Gens Nostra, jrg. 43 (1988), nr. 4/5, p. 146-147, ill.

HOOGEVEEN, Leo: Straatnaamgeving in de gemeente Hoorn 1966-1978.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 1, p. 11-15, ill.

HOORN-nummer Gens Nostra.
Gens Nostra, jrg. 43 (1988), nr. 4/5, p. 145-215, ill.

KERKMEIJER-DE REGT, C.: Hoorn in de verdrukking.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 1, p. 29-32, nr. 2, p. 70-72, nr. 3, p. 98-100 en nr. 4, p. 124-128, ill. Vervolg van vorige jaargangen.

KNEGT, R. DE: Een Engelse aanval op Noord-Holland: Hoorn in het najaar van 1799.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 4, p. 106-108, ill.

LAAN, S. VAN DER: De heer en mevrouw Kerkmeijer-de Regt en hun betekenis voor Hoorn en West-Friesland.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 4, p. 115-116.

LAANSMA, S.: Ds. Martinus van Harlingen in Hoorn.
Gens Nostra, jrg. 43 (1988), nr. 4/5, p. 167-170, ill.

LANSDAAL, Herman: De eerste steen achter een regenpijp (Breed 48).
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 2, p. 60, ill.

LEENDERS, J.M.M.: De armenzorg te Hoorn 1840-1870: een vergelijking.
WFON, 55 (1988), p. 56-83, ill.

LESGER, C.M.: Amsterdam, Harlingen and Hoorn: port functions in tbe Zuiderzee region during the middle of the seventeenth cenrury.
From Dunkirk to Danzig: shipping and trade in the North sea and the Baltic, 1350-1850... (Hilversum, 1988), p. 331-360.

NIEUWE aanwinsten {te Hoorn}.
69e Jaarverslag Vereniging Hendriek de Keyser (Amsterdam, 1988), p. 9-11, ill.

NISSEN, P.J.A.: Pieter Jansz Twisck en zijn katholieke opponent Jacobus Tiras.
Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 14 (1988), p. 153-170, ill. (na p. 100).

ROSENBERG, P.T.E.E. en R. Meischke: De Hoornse Doelengebouwen.
69e Jaarverslag Vereniging Hendriek de Keyser (Amsterdam, 1988), p. 24-39, ill.

RIJKS Middelbare Tuinbouwschool Hoorn 1913-1988.
Hoorn, 1988. 96 p., ill.

SAALTINK, H.W.: De huizen geadresseerd: verslag van de werkgroep Hoorn 1806.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 2, p. 51-53, ill.

SLEEUWENHOEK, A.C.: Thuisvaart van een schipper in 1625.
Nederlandse Historiën, jrg. 22 (1988), nr. 2, p. 62-65. Betreft Willem IJsbrandsz. Bontekoe.

SOL, C.Chr.: Reformatie en magistraatsbeleid in Hoorn, circa 1560-1573.
Holland, jrg. 20 (1988), nr. 3, p. 129-150, ill.

TEELING, P.S.: Leggers van de gemeente Hoorn.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling "Koggenland", jrg. 3 (1988), nr. 1, p. 2-6. Bevat een opgave van goud- en zilversmeden, bakkers en herbergiers uit 1832.

UBINK, Erna: Het leven in de gevangenis: het Huis van Correctie te Hoorn.
Roelofarendsveen, 1988. 169 p., ill. Doctoraalscriptie VU Amsterdam.

UITERWIJK, Femke: De Berna{r}do Sigarenfabriek NV.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 1, p. 21-22, ill.

UITERWIJK, Femke: De familie Vermande te Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 3, p. 78-80, ill.

ZEL, Giel VAN DER: Handel en wandel op en om de Italiaanse Zeedijk.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 1, p. 23-24, nr. 2, p. 63-64, nr. 3, p. 86-88 en nr. 4, p. 117-119, ill.

Zwaag

HOOGEVEEN, Leo: Straatnaamgeving in de gemeente Zwaag 1962-1978.
Oud-Hoorn, jrg. 10 (1988), nr. 3, p. 81-84, ill.