Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (2004)

Blokker

BLOKKER toen en nu: jaarboek 2004.
Blokker, 2004. 155 p., ill.

Hoorn

BROEK, Hans van den: Uit het leven van een turfvulster.
Koggenland, jrg. 19 (2004), nr. 2 + 3, p. 87-91.

DIJK J. van, T.Y.van de WALLE-van der WOUDE (red.): Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop: het botmateriaal van de campagne 2000.
Hoorn, 2004. 50 p., ill.

GULIK, Jan van der: Er werd hard gewerkt aan het Achterom: expediteur Jeurink legde heel wat kilometers af.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 4, p. 167-170, ill.

HOOGEVEEN, Leo, Arie van ZOONEN: Twee eeuwen stadsbestuurders van Hoorn: de samenstelling van municipaliteiten, vroedschap, stedelijke raden en gemeenteraden van 1795 tot 2000.
Hoorn, 2002. 591 p., ill.

KLOOSTER, Olga van der: 30 jaar Stadsherstel: met het oog op de stad van morgen: uitgave ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Stichting Stadsherstel Hoorn.
Hoorn, 2004. 256 p., ill. (Hoornse Historische Reeks, deel 5).

KNAAP, J.P.H. van der: Dominicus Sapma, 1586-1635: 'Bedienaar des goddelijken woords'.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 4, p. 147-156, ill.

KNAAP, J.P.H. van der: Pater Jacobus Tyras, minderbroeder: pastoor te Hoorn 1622-1638, homo extraordinarius.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 3, p. 99-103, ill.

LAMERS, John: Binnenluiendijk 2 en haar gebruikers.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 2, p. 51-58 en nr. 3, p. 143, ill.

SCHRICKX, Piet: Buitendijkse perikelen.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 2, p. 81-83, ill.

SCHULD, H.B.J.: Honderd jaar Schuld en speelgoed in Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 3, p. 109-111, ill.

SITTER-HOMANS, A.L. de: Rozen in de kapel: archeobotanisch onderzoek van een beerput uit het Hoornse Agnietenklooster.
Hoorn, 2004. 20 p., ill.

STUMPEL, Harm: Een onbekende kaart van Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 3, p. 116-120, ill.

URBAN, C.: Weet je nog wel ?: over Hoornse stadsfiguren.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 4, p. 186-188, ill.

WESTER, Karin: Haar als liefdevol kunstobject: klein en fijn als blijvende herinnering.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 2, p. 74-78 en nr. 3, p. 141, ill.

ZACK, Frans: Oud Hoorns huisdrukker Drukkerij Klaassen 100 jaar: een terugblik.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 4, p. 162-165, ill.

ZACK, Frans: Westfries Museum verwierf Rietschoof.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 1, p. 19-21, ill.

ZACK, Frans: Winston-opgravingen in tweede fase.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 2, p. 65-67, ill.

ZOONEN, Arie van: 1852-2004 het Park: anderhalve eeuw aan de Westerdijk.
Hoorn, 2004. 304 p., ill.

Zwaag

HOOGLAND, Martien: Jaap van Westen (99) en zijn jaren op de veiling B & 0 in Zwaag.
WFON 71 (2004), p. 116-128, ill.

LEE, Jos van der: Het wonder van Zwaag: nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van de Lourdeskapel.
Oud Hoorn, jrg. 26 (2004), nr. 1,y. 3-13, ill.