Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1980)

Blokker

GULIK, J. J. v.d.: Blokker in oude ansichten deel 2.
Zaltbommel, 1980, [76 p.], ill.ansichten

Hoorn

BRAASEM, W. A. [en] H. O. J. de Ruyter de Wildt: Toen Hoorn nog oud-Hoorn was ... : beelden uit een verklonken verleden.
Hoorn, 1980, 245 p., ill.

FLUIT, Th. P. M. VAN DER: Inventaris van de archieven van commissaris(-generaal) en substituut-fiscaal der convooien en licenten te Amsterdam, 1794-1811, en te Hoorn, 1798-1805,
in: Verzamelinventaris deel I, p. 1-11 (Haarlem, 1980).

GRUYS, J. A. en C. de Wolf: Boekdrukkers en boekverkopers te Hoorn tot 1700,
in: Feestbundel: Forty-three studies bibliography presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga ..., p. 249-276 (Amsterdam, 1980).

HOOGEVEEN, LEO: Het Kleine Noord,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg. (1980), p. 41-44, ill.

HOOGEVEEN, LEO: Straatnaamgeving in de gemeente Hoorn 1888 + Straatnamenlijst van de gemeente Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg. (1980), nr. 4, p. 79-82, ill.

HOORN: stad en platteland: huizen van Kleine Noord en 't Keern (Het Peperhuis, jaargang 1980).
Enkhuizen, 1980, 60 p., ill.

JONG, JOOP DE, Arie de Jongh, Luuc Kooijmans, Renz de Wit: Onder regenten: een onderzoek naar de elite in drie Hollandse steden in de eerste helft van de achttiende eeuw (doctoraal-scriptie RU Utrecht).
Utrecht, 1979, 300 p.

KAAG, BERT: Bedelarij en bedelaarswerkhuis (eindscriptie VL-VU, sektie geschiedenis).
Hoorn, 1980, 24 p., ill.

KORPERSHOEK JR., K.: Van drie molens en een stoomgemaal [Oosterpolder],
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg (1980), nr. 3, p. 59-63, ill.

KORPERSHOEK JR., K.: Van 't Weeltje en haar weide molentje,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg. (1980), nr. 2, p. 17-20, ill.

ONSTENK, J. M.: De chronijck van Klaas van Voorst: Patriot Klaas en het oranjecorps,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg. (1980), nr. 1, p. 5-6, nr. 2, p. 4-6 en nr. 4, p. 83-86, ill.

O[NSTENK], J[M.]: Jo Ridderikhof kijkt terug op 't Kerkplein,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg. (1980), nr. 1, p. 11.

PLANTEN, J. Th.: Van chirurgijn tot arts: De Geneeskundige School te Hoorn en haar pupil Willem Klots Schardam,
in: Medisch Contact, 35e jrg. (1980), no. 27, p. 833-837, ill.

SAALTINK, H. W.: Landuitgifte in de 17e eeuw,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg. (1980), nr. 4, p. 65-69, ill.

SAALTINK, H. W.: Monumentenzorg in de 19e eeuw,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg. (1980), nr. 3, p. 46-48, ill.

SAALTINK, H. W. : Tentoonstelling Oosterpoort,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; 2e jrg. (1980), nr. 2, p. 6-7, ill.

STEENDIJK-KUYPERS, J: De Geneeskundige School te Hoorn (1825-1865),
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn'; jrg. 3 (1980), nr. 2, p. 49-73, ill.

VERSTEEG, W. A.: Dr. Hobius van der Vorm: stadsarts en rector van Latijnse scholen,
in: Nederlandse Historiën, 14e jrg. (1980), nr. 1, p. 16-20, ill.

VESSEM, H. A. VAN: Driehonderdvijftig jaar geleden stierf Theodorus Velius,
in: WFON, 47 (1980), p. 8-11, ill.

VESSEM, H. A. VAN: Het Sint Joris-schuttersgilde in Hoorn (tot ca. 1700),
in: WFON, 47 (1980), p. 157-172, ill.

VIJFTIG jaar HCSV 'Zwaluwen '30'.
Hoorn, 1980, 48 p., ill.