Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1981)

Blokker

BOER, W. J C.: Nieuwe monumenten in Zwaag en Blokker,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 4, p. 89-91, ill.

Hoorn

BOER, W. J. C.: Lasserij-kachelsmederij Ph. Visser 1919-1981,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 2, p. 34-35, ill.

BOON, Piet: Enkele hoogte- (en diepte)punten uit de historie van het Kerkenarmenfonds,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 1, p. 20-23, Hl.

DORLEIJN, Peter: De visserij van Hoorn en omstreken: speciale nummers van Tagrijn (no. 1 en 2).
Zaandam, 1981, 25 en 30 p., ill.

DIJK, J. van: Aan de rand van de kerk: Enige aantekeningen over het ontstaan en de geschiedenis van de Hervormde Buitengewone Wijkgemeente in Hoorn (N.-H.),
in: De Hoeksteen, lOe jrg. (1981), no. 5/6, p. 184-186.

GROENVELD, S. en J. Vermaere (bew.): Zeeland en Holland in 1659: een rapport voor de Hertog van Alva,
in: Nederlandse Historische Bronnen 2 ('s-Gravenhage, 1980), p. 103-174. Hierin op p. 162-164 beschrijvingen van Medemblik, Enkhuizen en Hoorn.

HOORN en de VOC: de collectie van het Westfries Museum met betrekking tot de VOC.
Hoorn, [1981], 28 p., ill.

KAAG, E. F. N.: Oproer in een bedelaarsgesticht: Hoorn, 1819,
in: Autoriteit en strijd: elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de negentiende eeuw,
(Amsterdam, 1981), p. 149-154.

KERKMEYER, J. C.: Over oude klokken te Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 4, p. 92-95 [verscheen eerder als artikelenserie in de Nieuwe Hoornse Courant van december 1935/januari 1936].

KORPERSHOEK Jr., K.: Sic transit gloria mundi (zo gaat aardse roem voorbij): verslag archeologisch onderzoek ... in de Ooster- of Sint-Anthonieskerk te Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 2, p. 41-43, ill.

KORPERSHOEK, Jr., K.: Van drie molens en een stoomgemaal,
in: Molenpost, 8e jrg. (1981), no. 4, p. 22-25, ill.

S.V. Always Forward Hoorn 60 jaar 1921-1981: jubileumuitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.
Hoorn, 1981, 56 p., ill.

SAALTINK, H. W.: Hoorn in kaart: 'Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden'.
Hoorn, 1981, 152 p., ill.

SAALTINK, H. W.: Van oude huizen en nog wat,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 1, p. 6-9.

SPRUIJT, J. A. H.: Gasgeschiedenis van Hoorn.
Hoorn, 1981, 8 p., ill.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: Het bedelaarsgesticht,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 1, p. 10-13, ill.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: Het theatrum anatomicum in Hoorn,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 3, p. 53-54, ill.

VINGERHOED, W.: Hoorn 1850-1970,
in: Oud-Hoorn, kwartaalblad van de vereniging 'Oud-Hoorn', 3e jrg. (1981), nr. 1, p. 4-5 en nr. 4, p. 86-87, ill.

VLAM, Chr. C.: Rond de boedelbeschrijving van de organisten Jacob Wilhelm Lustig (1706-1796) en Juriaan Spruyt (1701-1779),
in: Visitatio Organorum: feestbundel voor Maarten Albert Vente (Buren Gld., 1980), p. 577-585, ill.

VLIET, P. van der: Een detail uit een biografie: Waarom breekt de schrijfster Betje Wolff met de Hoornse uitgever Tjalling Tjallingius,
in: WFON, 48 (1981), p. 63-86, ill.

VROOM, H. J.: De Hoornse Kermis tussen de twee wereldoorlogen,
in. Noord-Holland, 1e Jrg. (1981), no. 6, p. 42-47, ill.

WIERSMA, P.: De Grote Kerk van Hoorn: de geschiedenis van een Hollandse stadskerk, die in de 19de eeuw twee keer afbrandde,
in: Bulletin KNOB, jrg. 80 (1981), nr. 4, p. 169-232, ill.

ZOONEN, A. van: 50 jaar Kunst naar Kracht 1931-1981.
Hoorn, 1981, 24 p., ill.