Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 4: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun scheepvaart

430
Een detail van het gezicht op Hoorn door H.C. Vroom. Het indrukwekkende koopvaardijschip voert de vlag en het wapen van Hoorn (WFM).