Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 4: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun scheepvaart

430
In 1913 werd voor de visserij nog een nieuwe haven ingericht, de Vluchthaven. Bij slecht weer konden de vissers van elders hier een plaats vinden. In mei werd de Vluchthaven feestelijk geopend. Bij die gelegenheid werden zeilwedstrijden gehouden. Op de voorgrond zien we enkele van de deelnemende jachten (AWG).