Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 4: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun scheepvaart

430
Op deze foto uit 1932 is een visser op het Hoofd bezig met zijn netten (AWG).