Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 4: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun scheepvaart

430
De 16de-eeuwse Hoofdtoren en de Veermanskade vormen het schilderachtige decor waartegen de rijke geschiedenis van de Hoornse scheepvaart zich heeft afgespeeld. Dit schilderij van K. Cloeck geeft de situatie weer van omstreeks 1760 (WFM).