Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Franciscus Josephus Hoek

Geen foto
* Hoorn, 18 maart 1919
† Vught, 31 januari 1943 oud 23 jaar

Laatste rustplaats: vermoedelijk in of nabij het concentratiekamp Vught

Frans Hoek was werkzaam in de bloemenzaak van zijn familie op de Gouw; tegenwoordig de Livera-winkel. Wanneer en waardoor hij in kamp Vught terecht is gekomen, is niet bekend.

(het hierna volgende is ontleend aan de website van Nationaal Monument Kamp Vught)

Kamp Vught is betrekkelijk laat in de oorlog opgezet, in januari 1943. Het heeft vanwegde de bevrijding van zuid-Nederland betrekkelijk kort dienst gedaan, tot september 1944. De aanleiding was tekort aan ruimte in kamp Amersfoort en het doorgangskamp voor joden in Westerbork. De ca. 31.000 personen die er gevangen hebben gezeten, hadden een heel diverse herkomst: Joden, politieke gevangenen, verzetsstrijders, Sinti en Roma ('zigeuners'), Jehovah's Getuigen, zwervers, zwarthandelaren, criminelen en gijzelaars. In het kamp was o.a. een sloperij van vliegtuigwrakken (neergeschoten) die per trein werden aangevoerd. Ook waren er werkplaatsen van Philips, waar knijpkatten en radio's werden vervaardigd.

Kamp Vught
Wachttorens, prikkeldraad en een gracht rond kamp Vught.
Op de voorgrond een Candese militair; in september 1944

Voor de onthulling van de plaquette op 4 mei 1953 was de uitnodiging gericht aan zijn weduwe, mw. A.C. Hoek-Lieshout, Kerkstraat 10, Hoorn.

 

<< Terug naar gedenkteken

 

Bronnen
* Westfries Archief toegangsnummer 0624 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn'
* Oorlogsgravenstichting > slachtofferregister www.ogs.nl
* Over kamp Vught www.nmkampvught.nl
* Mondelinge informatie: dhr. P. Conijn te Hoorn

Research, samenstelling en teksten: Peter Tack
Foto's: Diana v.d. Hoogen, internet
© Vereniging Oud Hoorn 2010/2021