Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Hoorns Biografisch Woordenboek


Journaal van Schipper Bontekoe

Een schenking in 2013 van documentatie over bekende Horinezen vormde de aanleiding een werkgroep op te richten die tot doel heeft om o.a. met behulp van deze en aanvullende documentatie een Hoorns biografisch woordenboek samen te stellen.

Naast deze documentatie en de in de artikelen genoemde bronnen maakt de werkgroep ook gebruik van de documentatie die oud-archivaris Leo Hoogeveen de afgelopen 35 jaar heeft verzameld. Die documentatie bevindt zich momenteel bij het bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn.
Tevens onderhoudt de werkgroep contact met de commissie geschiedschrijving van het Westfries Genootschap.

In de werkgroep zitten:
- Trudi Schrickx-Guinée
- Peter Tack

Zie: Hoorns Biografisch Woordenboek