Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep beheer OIP

Oost Indisch Pakhuis, Vereniging Oud Hoorn Tijdens de openingsuren (dinsdag + donderdag 10.00-16.00 uur, zaterdag van 10.00-14.00 uur) zijn de gastvrouwen -heren de beheerders van het verenigingsgebouw. Daar beantwoorden zij vragen van bezoekers, zijn verantwoordelijk voor de winkel en dragen zorg voor de dagelijks gang van zaken in het Oost-Indisch Pakhuis. Daarnaast beheren en verkopen zij de boekenvoorraad van de Publicatie Stichting Bas Baltus. Onze vrijwilligers Willy Wiggelaar, José Beemsterboer, Sonja Wonder, Annemarie Salman, Hieke Stapel, Frits Willems, Ron Oudt, Peter Bouwhuis en Jan Haring vervullen deze taak.

Oost Indisch Pakhuis

 

Jan Haring
Jan Haring
Jan Haring
E-mail: beheeroip@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Lezingen,
Bezorging Kwartaalblad,
Beheer Oost-Indisch Pakhuis en Vrijwilligersbeleid