Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Cursus Cultuurhistorie

De cursus Cultuurhistorie van Vereniging Oud Hoorn biedt belangstellenden de mogelijkheid zich te verdiepen in de geschiedenis - en het erfgoed van onze historische binnenstad. De zes praktijkbijeenkomsten bestaan uit een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals rondleidingen, speurtochten, presentaties, kaartstudie en films. Ze vinden om de twee weken plaats op de zondagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur.

Cursisten ontdekken nieuwe dingen

Inhoud

Deelname is vrijblijvend en cursisten kunnen flexibel met de leerinhoud omgaan. Daarvoor is een kort leertraject zoals een modulair opgezette cursus het aangewezen middel. De hoofdstukken in de cursusmap en de thema’s van de praktijkbijeenkomsten volgen dezelfde indeling:

1. Ontstaan van de stad

2. Middeleeuwen

3. Gouden eeuw

4. Verval en veerkracht

5. Bouwkunst I: Bouwstijlen en geveltypen

6. Bouwkunst II: Pronk of praktisch?

Cursisten laten trots hun oorkonde zien

Cursusmap

Ieder hoofdstuk in de cursusmap is samengesteld op basis van een aantal cultuurhistorische thema's: de ontwikkeling van het landschap, de economische ontwikkeling, de stedenbouwkundige ontwikkeling, algemene geschiedenis en bouwkunst. De cursus is overigens zo ingericht dat de praktijkbijeenkomsten ook zonder theoretische voorbereiding, boeiend en makkelijk te volgen zijn.

Informatie

Informatie over de actuele cursus treft u hier aan: actuele cursus.

De cursusleider Anja Morit bereikt u via educatie@oudhoorn.nl.