Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Jeugd

Het doel van het educatieve aanbod van Oud Hoorn is de jeugd kennis te laten maken met de historische stad Hoorn, haar monumenten en haar geschiedenis teneinde hen op jonge leeftijd bewust te maken van het rijke verleden van de stad waarin zij leven en opgroeien.

Werkgroep

De werkgroep jeugdeducatie (Ruud Willemse, Eddy Boom, Karin Lansdaal, Marian Schagen en Jan Floris) organiseert activiteiten voor de jeugd. Een vast onderdeel van het programma zijn de themawandelingen voor de bovenbouw van de basisscholen. Gedurende vier ochtenden wandelen de kinderen in groepjes door de stad waar zij op verschillende plaatsen gekostumeerde vertellers ontmoeten. De historische personages vertellen hun levensverhaal, hun daden en verdiensten. Aan de kinderen wordt vervolgens een vraag gesteld, bijvoorbeeld: "Ben ik een held of een schurk?"(2017) of: "Verdien ik een standbeeld ?"(2018).
Bekijk hier het verslag over het 'Held of Schurk' project 2017.

Velius
Leerlingen van de Flierefluiter en de Wingerd luisteren op het Nieuwland naar Theodorus Velius

Thema 2021

Het programma voor 2021 is uitgevoerd rond het thema Held of Schurk. Bekijk hier het verslag en de film van NH Nieuws Waar nodig en waar mogelijk zal samenwerking worden gezocht met andere erfgoedinstellingen in Hoorn en omgeving.

Thema 2022

Het programma 2022 is uitgevoerd rond het thema Verdien ik een standbeeld? Bekijk hier het verslag over "Verdien ik een standbeeld?

Contact

Contactpersoon Jeugd:
Karin Lansdaal (contact: jeugdeducatie@oudhoorn.nl)

Theo Tromp
Theo Tromp
Theo Tromp
E-mail: bestuurslid-tt@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor Jeugdeducatie,