Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Distributie kwartaalblad

De coordinatie bezorging is in handen Fred Dekker. Hij zorgt voor de planning van de bezorging van het Kwartaalblad Oud Hoorn, eventuele werving van nieuwe bezorgers en onderhoudt m.b.t. de planning van het Kwartaalblad contacten met de drukker.

De distributiegroep draagt samen met de coordinatoren zorg voor het bundelen van de kwartaalbladen.

In de distributiegroep zitten circa 40 enthousiaste bezorg(st)ers.: Als u uw steentje aan de distributie zou willen bijdragen, bent u van harte welkom om zich aan te melden. Dit kan via de email: info@oudhoorn.nl

Contactpersoon bezorging is: Fred Dekker

distributie kwartaalblad Oud Hoorn


distributie kwartaalblad Oud Hoorn
Resultaat van gezamenlijke arbeid, het blad kan naar de bezorgers.

 

Jan Haring
Jan Haring
Jan Haring
E-mail: beheeroip@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Lezingen,
Bezorging Kwartaalblad,
Beheer Oost-Indisch Pakhuis en Vrijwilligersbeleid