Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Redactie Kwartaalblad

De redactie kwartaalblad zorgt viermaal per jaar voor het schrijven, samenstellen en redigeren van het verenigingsblad.

Het kwartaalblad van Oud Hoorn vraagt de nodige aandacht, de redactieleden zijn er het hele jaar mee bezig. Een achtkoppige redactie is nu verantwoordelijk voor het geheel. Gezamenlijk wordt er beslist over onderwerpen die passend zijn in het blad en hoeveel ruimte een artikel mag gebruiken. Redactieleden schrijven of zelf de artikelen of men maakt gebruik van gastschrijvers. Leden van Oud Hoorn worden van harte uitgenodigd om suggesties of zelfgeschreven artikelen aan de redactie door te geven redactie@oudhoorn.nl. Artikelen worden geredigeerd, illustraties uitgezocht, de volgorde van de artikelen bepaald en er worden suggesties gedaan voor de vormgeving. De voldoening is groot als er na drie maanden weer een kwalitatief hoogwaardig blad door drukkerij Sprint print wordt geleverd en de distributie in gang kan worden gezet. Van alle kanten wordt het hoge niveau van het kwartaalblad regelmatig geroemd. Dat betekent veel voldoening voor de redactie, maar ook meteen de druk om de kwaliteit van het volgende nummer minstens te evenaren.

Redactie:

Arnoud Lansdaal(hoofdredacteur)
Ben Leek
Wally Ooms
Arnoud Schaake
Christiaan Schrickx
Ton Spruijt
Willy Wiggelaar

Fotoverzorging:
Vacature

Eindredactie en contactpersoon:
redactie@oudhoorn.nl

Aanmelden kopy: 1 maand voor inleveren kopy.
Inleveren kopy: 6 weken voor verschijnen Kwartaalblad.

Het kwartaalblad verschijnt vier maal per jaar in het midden van de maanden maart, juni, september en december.

 

Statuten kwartaalblad

Statuten van het kwartaalblad vind U hier

Ron Dol
Ron Dol
Ron Dol
E-mail: bestuurslid.pr@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Kwartaalblad, Publiciteit en Leden Nieuwsbrief