Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Stadsontwikkeling

De werkgroep volgt de visies, bestemmingsplannen en bouwplannen van de gemeente en ontwikkelaars. Daarnaast vertegenwoordigen de deelnemers  de Vereniging Oud Hoorn in inspraakgroepen, hoorzittingen dergelijke die worden georganiseerd rond deze thema's. Ook schrijft de werkgroep voorstellen voor beleid rond grotere plannen en visies die als leidraad kunnen gelden bij de ontwikkeling van plannen. Een vaste deelnemer van de werkgroep is onze vertegenwoordiger in de Monumenten en Welstandcommissie.

 

Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Voorzitter
E-mail: voorzitter@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Stadsontwikkeling