Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Stadsontwikkeling

De werkgroep Stadsontwikkeling is opzoek naar uitbreiding. We zoeken naar enthousiaste vrijwilligers die eenmaal in de maand mee willen denken over de ontwikkeling van onze stad met de nadruk op ons erfgoed. In ons organisatieschema staat de werkgroep als volgt beschreven. De werkgroep volgt de visies, bestemmingsplannen en bouwplannen van de gemeente en ontwikkelaars. Daarnaast vertegenwoordigen de deelnemers de Vereniging Oud Hoorn in inspraakgroepen en dergelijke die worden georganiseerd rond deze thema’s. Ook schrijft de werkgroep voorstellen voor beleid rond grotere plannen en visies die als leidraad kunnen gelden bij de ontwikkeling van plannen. Een vaste deelnemer van de werkgroep is onze vertegenwoordiger in de Monumenten en Welstandcommissie. De vereniging zet zich in voor het behoud van de historische en monumentale kwaliteiten van de stad. In de rol van ‘rentmeester’ richten we ons op het behoud van zaken, die van historische en/of stedenbouwkundige betekenis zijn. De voorstellen tot het uitreiken van de monumentenprijs worden door de werkgroep Stadsontwikkeling aan het bestuur gedaan. Vertegenwoordiging in de gemeentelijke Ruimtelijke Advies Commissie. Deze vertegenwoordiger in de gemeentelijke commissie maakt deel uit van de werkgroep stadsontwikkeling. Deze werkgroep functioneert als achtervang voor de vertegenwoordiger in de commissie. De vertegenwoordiger vertegenwoordigt de vereniging Oud Hoorn.

 

Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Voorzitter
E-mail: voorzitter@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Stadsontwikkeling