Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum (11)

Nieuwbouw

Onderwijshuisvesting Hoorn

Sinds de vorming van het Atlas College en het Tabor College in de jaren negentig hebben deze scholen met de gemeente Hoorn gezocht naar mogelijkheden om de huisvesting van de scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren. Na jaren van vruchteloos plannen maken, sluiten de scholen in maart 2012 een overeenkomst met de gemeente over het doordecentraliseren van de middelen voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Besloten wordt de uitvoering van het huisvestingsbeleid in handen te geven van een stichting die beheerd wordt door beide scholengemeenschappen.
De Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn heeft vervolgens een meerjarenplan opgesteld voor renovatie en zo nodig nieuwbouw ten behoeve van alle locaties van het Tabor College en het Atlas College. Het voornaamste doel is dat alle noodlokalen overbodig worden en geen enkele school meer te maken heeft met dislocatie. Met dit meerjarenplan is in totaal een bedrag van tachtig miljoen euro gemoeid.
De eerste scholen die voor nieuwbouw en / of renovatie in aanmerking komen, zijn de locaties d'Ampte en Werenfridus van Tabor en de Atlas-locatie OSG West-Friesland. Voor het Werenfridus wordt eerst nog gedacht aan een verhuizing naar het voormalige Missiehuis (Blauwe Berg). Dit blijkt echter financieel geen haalbare kaart te zijn. In plaats daarvan wordt gekozen voor nieuwbouw en renovatie op de locatie aan de De Keyzerstraat.

Nieuwbouw 2018
Overzicht nieuwbouw, gerealiseerd in 2018 (foto Architecten aan de Maas)

Combinatie van oud en nieuw

Het plan voor de renovatie van het monumentale gebouw uit 1954 en de vervanging van de gebouwen die later zijn bijgebouwd, wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Architecten aan de Maas (Maastricht), SP Architecten (Rotterdam) en Roggeveen en Piso Architecten (Waddinxveen).
Op 14 oktober 2016 worden de overeenkomsten met de aannemers getekend zodat de bouw kan beginnen. In de herfstvakantie wordt de school ontruimd. De leerlingen verhuizen naar kantoorgebouw Risdaele aan de Nieuwe Steen en het voormalige TSH-gebouw aan de Johannes Poststraat.
In het voorjaar van 2017 is de bestaande bouw, met uitzondering van het gebouw uit 1954, met de grond gelijk gemaakt. Op 6 april gaat de eerste paal voor de nieuwbouw de grond in. Ruim een half jaar later wordt het hoogste punt bereikt. Op 20 april 2018 wordt het nieuwe schoolcomplex opgeleverd. Op maandag 14 mei kan rector Hans Peeters leerlingen en personeel welkom heten in hun nieuwe school.
De hoofdaannemers waren Heddes Bouw & Ontwikkeling (Hoorn) en Klaver Giant Groep (Alkmaar). Het project kostte 16,2 miljoen euro.

Theaterzaal

Het nieuwe schoolcomplex bestaat uit drie elementen: oudbouw, nieuwbouw en gymzalen. De binnenruimte van het H-vormige oude gebouw is overkapt met glazen daken. De patio die hierdoor is ontstaan, is het hart van de school met een aula en een theaterzaal, die in de ruimte lijkt te hangen.
De oudbouw en het middelste bouwvolume bevatten leerhuizen voor de verschillende vakgebieden. De lokalen en studieruimtes in de nieuwbouw zijn gesitueerd rond een binnentuin. Het derde bouwvolume bevat vier gymzalen en kleedruimtes. De gymzalen staan op palen, waardoor ruimte gecreëerd is voor een grote, overdekte fietsenstalling.
De hoofdingang is aan de zuidkant van het gebouw, tussen het gerenoveerde gebouw en de nieuwbouw. Er is ook een ingang aan de noordkant van het gebouw. Tussen deze twee ingangen ligt de hoofdstraat van de school.

Nieuwbouw Werenfridus
Nieuwbouw Werenfridus, gezien vanaf de Drieboomlaan (foto Sietse Postma, 2019)

Geraadpleegde bronnen o.a.:
* Geschiedenis van de school in Nederland, P.Th.F.M. Boekholt, E.P. de Booy, 1987
* Werenfridus 50 jaar, redactie Jan-Piet van der Knaap, Kees Veken, Hans Walenkamp, Ton van Weel, z.j. [1998]
* Archief Gemeentebestuur Hoorn 1950-1978, WFA toegang 0351
* Collectie gedrukte stukken, WFA toegang 0391
* https://www.werenfridus.nl/ (geraadpleegd 3 december 2018)
* https://www.architectenaandemaas.com/ (geraadpleegd 10 december 2018)
* https://www.heddes.nl/ (geraadpleegd 10 december 2018)
* https://hoorngids.nl (geraadpleegd 15 mei 2018)
* https://www.noordhollandsdagblad.nl (geraadpleegd 12 oktober 2018)
* https://www.heiligen.net (geraadpleegd 24 september 2018)
* diverse artikelen uit: Nieuw Noordhollands Dagblad voor West-Friesland, De Vrije Hoornse Nieuwblad voor West-Friesland, Sursum Corda, Dagblad voor West-Friesland

Illustraties:
Er is getracht om alle rechthebbenden van illustraties te achterhalen. Zij die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien. Voor contact mail naar: secretaris@oudhoorn.nl

Bewerking afgesloten februari 2019.