Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum 9

Splitsing en fusies

Dependance

Net als andere scholen in Hoorn profiteert ook het Werenfridus van de sterke uitbreiding van Hoorn in de jaren zeventig. In 1971 telt de school circa 800 leerlingen, twee jaar later zijn dat er al 1100. De groei zet door en als in 1976 het ministerie laat weten dat de nieuwbouwplannen worden opgeschort, vraagt de school bij de gemeente toestemming voor de vestiging van een dependance in de wijk Risdam. De gemeente gaat akkoord en in 1977 wordt een noodschool aan de Koopvaarder in gebruik genomen. De dependance biedt plaats aan circa 350 leerlingen.

Dependance Koopvaarder
Dependance van het Werenfridus aan de Koopvaardern (foto Facebook, fotograaf onbekend)

Het plan ontstaat om in Risdam een nieuwe katholieke scholengemeenschap voor havo en atheneum te stichten. Maar al gauw blijkt dat daar wat het ministerie betreft de komende jaren geen sprake van kan zijn. Als alternatief kiest het bestuur voor een splitsing van het Werenfridus. Op termijn zal samenwerking worden gezocht met de twee katholieke mavo's die in Hoorn gevestigd zijn.

Nieuwe Steen

De besluitvorming rond de splitsing verloopt moeizaam. De gemeente zet de school onder druk door te eisen dat de noodlokalen aan de Koopvaarder uiterlijk per 1 augustus 1983 weg moeten zijn. Voor de afsplitsing van het Werenfridus stelt de gemeente bouwgrond beschikbaar in de wijk Nieuwe Steen. Het schoolbestuur stelt het definitieve besluit voor een splitsing uit tot er zekerheid is over de huisvesting voor wat dan nog Werenfridus II wordt genoemd.
In november 1982 geeft het ministerie groen licht voor de bouw van een school in de Nieuwe Steen Oost. Dit gebouw moet onderdak gaan bieden aan het toekomstige Werenfridus II en Mavo De Nieuw Hoorn, die sinds 1975 ook gevestigd is in een noodschool aan de Koopvaarder. De bouw start in december 1982.
Nu er zekerheid is over de huisvesting van Werenfridus II kan het bestuur overgaan tot een rechtspositionele splitsing van het Werenfridus. Dit gebeurt per 1 augustus 1983. Een paar weken eerder heeft het personeel de op handen zijnde splitsing 'gevierd'.

Oscar Romero
Het gebouw aan de Bouwsteen biedt onderdak aan Werenfridus II en Mavo De Nieuw Hoorn, later samengevoegd onder de naam Oscar Romero (foto Sietse Postma, 2019)

Mavo's

De bouw in de Nieuwe Steen verloopt vlot. In augustus 1983 nemen Werenfridus II en Mavo De Nieuw Hoorn het gebouw aan de Bouwsteen 1 in gebruik. De officiële opening is in december. Met ingang van het schooljaar 1984-1985 fuseren Werenfridus II en De Nieuw Hoorn. De nieuwe school krijgt als naam 'Scholengemeenschap Oscar Romero'.
In 1985 fuseren ook het Werenfridus en de Sint-Aloysius Mavo. Deze scholen gaan samen verder als 'Scholengemeenschap Werenfridus'. Het schoolgebouw van de Aloysius Mavo aan de Berkhouterweg wordt overgenomen door de Sint-Margriet Scholengemeenschap. De barakken aan de Koopvaarder worden opgeruimd.

Berhouterweg
De Sint-Margriet Scholengemeenschap neemt het gebouw van de Aloysius Mavo aan de Berkhouterweg in gebruik, nu onderdeel van locatie D'Ampte van het Tabor College (foto Sietse Postma, 2019)

Uitbreiding

In ruil voor het overdragen van de gebouwen aan de Berkhouterweg aan de Sint-Margriet Scholengemeenschap krijgt het Werenfridus toestemming voor de uitbreiding van het schoolcomplex aan de De Keyzerstraat met acht permanente lokalen. Deze uitbreiding vindt plaats in 1985, tegelijk met een verbouwing van het bestaande gebouw.