Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum (4)

De opening

Plechtige inwijding

'Voor katholiek West-Friesland was het heden, 14 september 1948, een grote dag. Vandaag is het Sint Werenfridus-lyceum, de katholieke middelbare school voor dit gewest, geopend, nadat Z.H. Exc. Mgr. J.P. Huibers, de bisschop van Haarlem, de inzegening van het noodschoolgebouw aan de Bontekoestraat heeft verricht.' Zo begint het verslag van de opening van het Werenfridus Lyceum in het Nieuw Noordhollands Dagblad.
Voorafgaand aan de inzegening van het schoolgebouw draagt de bisschop, bijgestaan door deken Van der Meer en kapelaan Smulders, de mis op in de Cyriacus en Franciscus kerk aan het Grote Noord. Behalve de rector en de leraren, de leerlingen en hun ouders, het curatorium en verscheidene pastoors uit het gewest zijn burgemeester Leemhorst en beide wethouders aanwezig. Verder wonen de leden van de katholieke raadsfractie, bestuursleden van Katholiek Hoorn en van verschillende andere katholieke verenigingen de mis bij.

opening van het Werenfridus Lyceum
Plechtigheid bij de opening van het Werenfridus Lyceum (foto Facebook, fotograaf onbekend)

De bisschop, die voor zijn benoeming in Haarlem in Hoorn werkzaam was, wijst erop dat 'geen school, hoe goed ook, iets kan bereiken, als de christelijke grondslag niet gelegd is in het huisgezin. Ik ben gelukkig, dat ik in Hoorn zoveel gezinnen ken, die goed en degelijk zijn en sterk en die weten, dat zij God moeten navolgen in Zijn Kruis. [...] Moge deze school er toe medewerken, de rijpere jeugd zoveel mogelijk verstandelijk ontvankelijk te maken en haar wil te versterken voor ontwikkeling en wetenschap, doortrokken van de ware katholieke geest, ten zegen van de Kerk en de maatschappij en van de leerlingen en anderen.'

De noodschool

De voormalige militaire barak waarin de school is ondergebracht, is onder leiding van de gemeentearchitect opgeknapt. De firma Weduwe Van den Berg heeft het timmerwerk gedaan, de firma Deckers verzorgde het loodgieterswerk en het sanitair en de elektrische installatie werd aangelegd door de heer Johan de Haan. Alleen het schilderwerk door de firma Verlaat is nog niet gereed. De verslaggever van het Nieuw Noordhollands Dagblad spreekt van een 'alleszins dragelijk schoolgebouw'.
Binnenkort wordt een van de andere barakken verplaatst naar een andere locatie in de stad, waardoor voor de school een plantsoen en speelplaats gecreëerd worden. Het Werenfridus deelt zijn barak met de Katholieke Landbouwschool. In het barakkencomplex wordt ook een school voor bijzonder lager onderwijs gehuisvest. Bovendien krijgt Rijkstuinbouwschool er de beschikking over enkele lokalen. Zo krijgt Hoorn de beschikking over een complex van noodscholen, 'die vermoedelijk nog wel enige jaren dienst zullen moeten doen'.
De barakken zullen nog tot begin jaren zestig voor het onderwijs worden gebruikt.

Barakken bij de Bontekoestraat
Barakken bij de Bontekoestraat die gebruikt worden als noodschool (foto VOH, fotograaf onbekend)

'In nomine Dei feliciter'

Na de inzegening van de noodschool trekt het gezelschap, onder wie een groot aantal West-Friese burgemeesters, naar het Gezellenhuis in de Kerkstraat voor de officiële openingsplechtigheid door bisschop Huibers.
De bisschop wijst in zijn toespraak op het belang van katholiek onderwijs: 'Wij weten dat wij katholieken er voor strijden, om de jeugd alles te geven wat we haar maar geven kunnen, doch dat wij bij de opvoeding van de jonge mensen er boven alles op gesteld zijn, dat de gehele mens gevormd wordt. Dat zien wij in het lager onderwijs en dat willen wij in het middelbaar en hoger onderwijs.'
Huibers memoreert dat hij eind jaren twintig als curator van het Alkmaarse lyceum zich al bewust was van de achterstelling van West-Friesland ten aanzien van katholiek middelbaar onderwijs. Hij juicht het toe dat het eindelijk gelukt is de wens van een eigen lyceum te realiseren.
Hij eindigt zijn toespraak aldus: 'Wij moeten doen wat in onze macht ligt en dan vertrouwen op Gods onmisbare zegen. Door de voorspraak van Maria van Hoorn en geholpen door de bijstand van de apostel Werenfridus moge het de West-Friezen gelukken met stoere mannelijkheid en taaie volharding dit lyceum tot bloei te brengen. Ik beveel de school in de zorgen van de pastoors in West-Friesland aan. En met de woorden In nomine Dei feliciter (In Gods Naam gelukkig) open ik het lyceum.'

J.P. Huibers
De bisschop van Haarlem J.P. Huibers
(foto Wikipedia, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl)

Ook rector Noorman van der Dussen voert het woord. Hij wijst erop dat de gemeenschapszin op zijn school bevorderd zal worden door de oprichting van clubs op het gebied van sport en culturele ontwikkeling. De rector is van mening dat het katholieke lyceum niet gezien mag worden als een splijtzwam in het middelbaar onderwijs in West-Friesland. De aanwezigheid van rector Veeze van het West-Friese Lyceum stelt hij dan ook zeer op prijs. Hij hoopt dat dit het begin is van een goede samenwerking.