Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum (6)

Een nieuw gebouw

Spoortunnel

Het is duidelijk dat de school in een behoefte voorziet en de komende jaren flink zal groeien. Er worden dan ook al gauw plannen gemaakt voor een eigen gebouw. In 1951 koopt de school van de gemeente een bouwperceel dat gelegen is tussen het wooncomplex van Goed Wonen aan de Drieboomlaan en de spoorlijn.

Bouwterrein
Links de huizen van Goed Wonen aan weerszijden van de Liornestraat, rechts de huizen aan de Drieboomlaan, jaren vijftig (foto VOH, fotograaf onbekend)

De gemeente is van plan de J.D. Pollstraat en de Liornestraat door middel van een tunnel onder het spoor met elkaar te verbinden. Die verbinding is niet alleen van belang voor de ontsluiting van Hoorn-Noord maar ook voor de bereikbaarheid van het nieuwe gebouw van het Werenfridus Lyceum.
In maart 1953 gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel van B en W voor de aanleg van deze tunnel. De Provincie gooit echter roet in het eten. De gemeente krijgt geen toestemming voor de aanleg van de tunnel omdat de Provincie de uitgave niet verantwoord vindt, gezien de slechte financiële positie van de gemeente Hoorn.
Ook een goedkoper plan dat Hoorn jaren later aan de Provincie voorlegt, wordt in januari 1966 afgekeurd. De gemeente treedt dan in overleg met de Nederlandse Spoorwegen over de aanleg van een beveiligde overweg. Deze wordt op 17 april 1972 in gebruik genomen, bijna twintig jaar nadat de gemeente voor het eerst plannen ging maken voor de verbinding tussen het centrum en Hoorn-Noord.

Inzegening

Terwijl de gemeente het plan voor de spoortunnel ontwikkelt, gaat de school door met de voorbereiding van de nieuwbouw. Het ministerie gaat in 1952 akkoord met de schetsplannen van de Hoornse architect H.J.J. Hermans. Een jaar later zijn de bestektekeningen gereed en wordt het werk gegund aan aannemer De Nijs uit Warmenhuizen. De eerstesteenlegging is in 1954.
Twee jaar later kan de school de barakken aan de Bontekoestraat verruilen voor het nieuwe gebouw aan de De Keyzerstraat. Op 18 september 1956 is de inzegening door mgr. Huibers, de bisschop van Haarlem en oud-deken van Hoorn. Verdere feestelijkheden blijven achterwege. De bouw heeft, inclusief conciërgewoning, circa een half miljoen gulden gekost.

Schoolgebouw de Keyzerstraat
Het nieuwe schoolgebouw aan de De Keyzerstraat vóór de verlenging van de Liornestraat en de aanleg van de spoorwegovergang (foto VOH, fotograaf onbekend)

Uitbreidingen

Het is direct al duidelijk dat het nieuwe gebouw te klein is opgezet, zodat plannen gemaakt worden voor de bouw van een extra vleugel. In afwachting van de realisatie hiervan, krijgt het schoolbestuur toestemming noodlokalen op het schoolterrein te plaatsen. De komende jaren zullen er nog heel wat volgen
De tweede fase van de nieuwbouw is gereed in 1960, maar de ruimtenood blijft. Opnieuw moeten noodlokalen soelaas bieden. Dit gebeurt in de vorm van een 3-klassige houten noodschool, die vanuit Emmen naar Hoorn wordt overgebracht.
Voor de volgende uitbreiding van de huisvesting wil het schoolbestuur een complex woningen aan de Drieboomlaan laten slopen. Het ministerie geeft echter te kennen dat nieuwbouw alleen toegestaan is op eigen terrein. Eind 1967 besluit het schoolbestuur tot nieuwbouw op het sportveld naast de school. De realisatie van deze derde fase van de nieuwbouw laat echter lang op zich wachten. Ondertussen worden op het schoolterrein steeds meer noodlokalen geplaatst.

Huizen Goed Wonen
Zijgevel van het schoolgebouw uit 1956 met links de huizen van Goed Wonen die op de nominatie stonden om gesloopt te worden voor nieuwbouw voor de school (foto Sietse Postma, 2019)

Nieuwe ingang

De aanleg van de spoorwegovergang en het doortrekken van de Liornestraat betekent dat de De Keyzerstraat afgesloten zal worden. Omdat de school toch bereikbaar moet blijven, koopt het schoolbestuur het perceel Drieboomlaan 288 en de bijbehorende fruittuinen. De woning wordt gesloopt en zo ontstaat een nieuwe toegangsweg naar het schoolcomplex.
Als de spoorwegovergang in 1972 in gebruik genomen wordt, verandert de Liornestraat in een drukke verkeersweg. De gemeente acht klachten van de school over het verkeerslawaai echter ongegrond