Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum (8)

Onderwijsaanbod en activiteiten

Lyceum

Het Werenfridus begint in 1948 als lyceum (HBS en gymnasium) met een gezamenlijke onderbouw van twee jaar. In de onderbouw krijgen alle leerlingen les in Latijn. In 1957 wil het ministerie dat de school de lessen Latijn in de onderbouw schrapt. De school weigert dit, omdat men dit vak 'van eminent belang acht voor de culturele verheffing van West-Friesland'.
Als de Rijks HBS in 1957 een afdeling voor MMS (Middelbare Meisjesschool) krijgt, dient ook het Werenfridus een aanvraag in bij het ministerie om per 1 september 1958 een MMS-afdeling te mogen starten. De eerste jaren draait deze afdeling zonder subsidie. De subsidieaanvraag moet in 1960 opnieuw worden gedaan, omdat de vorige aanvraag zoekgeraakt is.
Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 verandert het onderwijsaanbod. HBS en MMS maken plaats voor atheneum en havo. De gymnasiumafdeling blijft bestaan, zij het in aangepaste vorm. De officiële naam van de school verandert van Sint-Werenfridus Lyceum in Scholengemeenschap Werenfridus.
Het duurt tot 1985 voordat de school een afdeling voor mavo krijgt. Dit gebeurt door een fusie met de Sint-Aloysius Mavo (zie hst. 9). Vanaf 2011 wordt de mavo-afdeling afgebouwd. De laatste mavo-examens zijn in 2015.

Luchtfoto
Het complex van de Scholengemeenschap Werenfridus, eind jaren tachtig (foto VOH, fotograaf onbekend)

Activiteiten

Net als andere scholen voor voortgezet onderwijs kent ook het Werenfridus buiten het reguliere onderwijsaanbod tal van activiteiten voor en door leerlingen. Zo is het jarenlang traditie dat leerlingen die tijdens de muziek- en declamatie-avonden het beste voor de dag komen, het op mogen nemen tegen leerlingen van Het West-Friese Lyceum. De hoofdprijs is een wisselbeker.
Ook op sportief gebied ontmoeten de scholen elkaar. Zo is er jarenlang op 5 mei een voetbalwedstrijd tussen teams van beide scholen. Volgens conciërge Piet Tensen werd deze meestal gewonnen door het Werenfridus, met dank aan de Volendammers in het Werenfridus-team en het feit dat de moderator [godsdienstleraar] de bal zegende.
Daarnaast heeft de school ook een sterk volleybalteam dat competitiewedstrijden speelt. Promotie naar een landelijke klasse wordt tegengehouden door de rector, omdat dit ten koste zou gaan van het huiswerk.
De sportieve traditie wordt voortgezet tot op de dag van vandaag. Net als de andere locaties van het Tabor College is het Werenfridus een Topsport Talentschool. Hierdoor kunnen talentvolle jonge sporters hun studie combineren met sportbeoefening op hoog niveau. In Nederland zijn momenteel zo'n dertig Topsport Talentscholen. Het Tabor College is de enige Topsport Talentschool in oostelijk West-Friesland.

Topsport talent school
(foto www.tabor.nl)

Sociale betrokkenheid

Sinds begin jaren tachtig vinden op school activiteiten plaats rond een sociaal thema. Zo wordt in 1987 gekozen voor het thema 'daklozen'. Ter gelegenheid daarvan verrijst op het schoolterrein een huttendorp. Een ander voorbeeld zijn de activiteiten tijdens het schooljaar 1988-1989 ten behoeve van de woongemeenschap voor mensen met een beperking Leekerweide in Wognum.
Nog steeds zijn goede-doelenacties een vast onderdeel van het activiteitenprogramma. Zo wordt in het schooljaar 2018-2019 geld ingezameld voor verbetering van het onderwijs in Malawi.