Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Nieuwe Noord 46 (54)


Hoorn - Nieuwe Noord 46 (54)
Hoorn - Nieuwe Noord 46 (54)

Eerste steen gelegd op: 2 juni 1901

Door: Smit  Bewoners

1912
J. Smit, caféhouder
1920
wed. J. Smit, caféhoudster
1928
Jac. Smit, caféhouder
1964
J.M. Plukkel
1981
J.M. Plukkel


Vergunningen en aanschrijvingen

1882
Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Johannes Baptist Iban. In 1889 opgevolgd door J. Smit.
1901
J. Smit; amoveren pakhuis en café en bouwen café met woning. 'Café De Vier Winden'; woonhuis met café-slijterij, keuken, urinoir, dubbel buffet en kelder. Ontwerp J.C. Posch, bouwkundige
1905
H. Kroon; aanbrengen reclameborden
1910
Gezondheidscommissie adviseert tot verbetering woning.
1916
A. Ekers, weduwe van J. Smit; overschrijving van vergunning tot verkoop van sterke drank op haar naam
1924
Jac.Smit; vergunning verkoop sterke drank in 't klein
1928
Jac. Smit; bouwen wc, urinoir en nieuwe keuken
1937
H. Hageman namens J. Joris; bouwen wc bij perceel
1941
G. Joris-Groen; verlof-A ingetrokken in 1951. De tapvergunning wordt overgeschreven op naam van W.H. Galesloot
1962
J.M. Plukkel; bouwen duivenhok
1964
J.M. Plukkel; verbeteren en verbouwen perceel


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma