Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Breed 48


Hoorn - Breed 48
Hoorn - Breed 48

Eerste steen gelegd op: 2 juli 1905

Door: T.L.M. Lansdaal, A.C.M. Lansdaal  Bewoners

1912
Wed. V. Bakker-Buijten, winkelierster
1920
Wed. W. Bakker-Buijten, melksalon
C. Overman, tuinier, winkelier
1928
S. Schaper, melksalon
1964
R.A. Weijling


Vergunningen en aanschrijvingen

1905
A. Bakker; verbouwen perceel en verlof voor de verkoop van sterke drank in de benedenvoorkamer links van de ingang en de bovenkamer; ingetrokken 1908
1905
A. Bakker; herstellen stoep en put voor afvoer menagewater en bewoonbaarverklaring
1907
A. Bakker; aanbrengen uithangbord
1908
Wed. Bakker-Ruyter; verlof verkoop sterke drank in het klein; ingetrokken 1919
1919
C. Overman; verkoop sterke drank in 't klein
1924
Mej. A.M. Overman-Bakker; verlof verkoop alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in het beneden voorlokaal; ingetrokken 1927
1927
S. Schaper; aansluiting op gemeenteriool
1927
S. Schaper; verlof A in het benedenlokaal en de bovenvoorkamer
1936
S. Schaper Pzn., lunchroom; verlof B
1951
Joh. M. Denies; verlof B in de benedenvoorlokalen nrs. 48, 50
1959
Mevr. M. van Loenen; wijzigen voorgevel
1963
Makelaarskantoor B.C. van Meel; aanbrengen kousenautomaat aan de gevel


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma