Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Gravenstraat 21, 21 rood (was 23 rood)


Hoorn - Gravenstraat 21, 21 rood (was 23 rood)
Hoorn - Gravenstraat 21, 21 rood (was 23 rood)

Eerste steen gelegd op: 30 april 1906

Door: Clasina Hendrika Thies, geboren 11 april 1889  Bewoners


21
1920
H. Thies, Koopman
1928
Jn. Bos, melksalonhouder; J.Th. Erich, kelner
1964
T. Buis
1981
D. Top

21 rood
1912
H. Thies, koopman


Vergunningen en aanschrijvingen

1906
H. Thies; amoveren perceel en ter plaatse bouwen van een wagenhuis en paardenstal met bovenwoning. Ontwerp H. Kolkman en H. Pillard.
1906
H. Thies; stallen van twee paarden in het perceel hoek Wisselstraat en bewonen woning.
1907
H. Thies; oprichten slachterij
1926
A.P. de Zwart; aanbrengen zonnescherm.
1933
J. Nauta; maken stoep voor nrs. 21 en 23
1948
A.P.J. de Zwart; aanbrengen reclamebord aan de gevel.
1971
Th. Buis; gedeeltelijk veranderen en vergroten perceel


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma