Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Appelsteeg 16-20


Hoorn - Appelsteeg 16-20
Hoorn - Appelsteeg 16-20

Eerste steen gelegd op: 29 augustus 1894

Door: A. Houdijk jr., oud 8 jaar  Bewoners


16
1912
W. Spoelder
1920
W. Spoelder, loopknecht
1928
W. Spoelder, loopknecht
H. van der Paal, opperman
1964
W. Tiet
1981
G.K. Steinko

18
1912
P. van Riel, goudsmid
G. Vrije, parelzetter
1920
P. van Riel, goudsmid
1964
M. Doets
1981
R. van der Waart

18 rood
1912
G.J. Klooster, goudsmid
1920
J. Zijlstra, kaaskopersknecht
1928
J. Zijlstra, kaasknecht
1964
R. Jonker
1981
C.A.W. Wever

20
1912
H.J. Emmen, koekbakkersknecht
1920
H. Groen

20 rood
1928
D.P. Hommersen, broodbakker
H. Groen
1964
J. Danner
1981
J. Danner


Vergunningen en aanschrijvingen

1904
H. Groen; bouwen pakhuis met benedenwoning en twee bovenwoningen en bewoonbaarverklaring nrs. 16, 16 rood, 18 en 18 rood en leggen spruit voor afvoer menagewater voor de door hem te bouwen percelen
1913
A. Houdijk; verbouwen boekdrukkerij in nr. 20 en plaatsen gasmotor
1917
H. Groen en Godvliet; aanschrijving om riolering in de Appelsteeg te herstellen
1919
idem
1949
H. Kaldenbach namens C. Kromheer; inrichten wc en vervanging bestaand privaat in nr. 16
1969
Aanschrijving de gebreken in nr. 18 rood op te heffen


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma