Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Hoofd 9, 9 rood


Hoorn - Hoofd 9, 9 rood
Hoorn - Hoofd 9, 9 rood

Eerste steen gelegd op: 12 april 1879

Door: Metje Volkers, oud 8 jaar  Bewoners


9
1912
H. van der Schuit, schippersknecht Rijkswaterstaat
1920
A. Rinses, visafslager
1964
J.C. Hellingman
1981
J.W. Rikkels

9 rood
1912
wed. J. Bijl
1920
wed. J. Bijl
1928
wed. Jb. Bijl-Posthumus
1964
A. Rinses


Vergunningen en aanschrijvingen

1904
J. Iepenga; aanbrengen zonnescherm
1953
nrs. 9 en 9 rood zijn nog aangesloten op het wisseltonnensysteem
1971
J.W. Rikkels; verbouwen woning en vernieuwen voorgevel


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma