Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Paardensteeg 9, 11, 13, 15 (7, 9, 11, 13)


Hoorn - Paardensteeg 9, 11, 13, 15 (7, 9, 11, 13)
Hoorn - Paardensteeg 9, 11, 13, 15 (7, 9, 11, 13)

Eerste steen gelegd op: 12 maart 1879

Door: E.J. Muhren, oud 10 jaar  Bewoners


11
1912
Joh. Kniest, kaaskopersknecht
1920
J. Bouwens, stoker gasfabriek
1928
N. Blokdijk, bierbottelaarsknecht
1964
N. Blokdijk
1981
M. Bokdijk-Tooi

13
1912
V. Strik, fabrieksarbeider
1920
V. Strik, melkrijder
1928
V. Strik, voerman
1964
P. Blokdijk
1981
P. Blokdijk

15
1912
C.G. van Riel, kaaskopersknecht
1920
C.G. van Riel, handel in kaas
1928
C.G. van Riel, kaashandelaar
1964
P.C. Boots
1981
P. Stapel

9
1912
L. Houter, timmerman
1920
H. Volger, schildersknecht
1928
J. Roos, hulpbewaarder Rijkswerkinrichting
1964
C.J. Hageman
1981
P.J. Hageman-Van der Hulst


Vergunningen en aanschrijvingen

1905
G. Groot; verbouwen wagenhuis (stal)
1907
C.G. van Riel; leggen spruit voor de afvoer van faecaliën naar het gemeenteriool nr. 13
1923
mej. de wed. J.C. de Waal; aanschrijving in de nrs. 9, 11 en 13 de gebreken op te heffen
1926
J. Appel namens C. van Riel; aansluiten nr. 15 aan het gemeenteriool en het privaat in te richten met waterspoeling
1936
C.G. Okx; aanschrijving de nrs. 9 en 11 te verbeteren
1937
C,G, Okx; aanbrengen trap in de nrs. 9 en 11
1943
Noordhollandsche Levensverzekerings Mij. te Alkmaar, Hooge Huys; aanschrijving om nr. 11 te verbeteren
1951
nrs. 9, 11 en 13 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel
1952
P. Dudink; aanschrijving de nrs. 9, 11 en 13 te verbeteren
1953
P. Dudink; aanschrijving de gebreken in nr. 15 op te heffen
1954
P. Dudink; aanschrijving nr. 11 te verbeteren
1956
G. v.d. Berg; verbouwen woning nr. 15
1976
M. Blokdijk-Tooi; verbouwen nrs. 9, 11 en 13, o.a. de achtergevels worden opgetrokken. Aannemer C.G.M. Helderman
1977
Gemeente Hoorn; verbouwen nr. 15. Architect Nic. Andriessen, Haarlem


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma