Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Breed 44


Hoorn - Breed 44
Hoorn - Breed 44

Eerste steen gelegd op: 22 juni 1897

Door: Afra G.M. Ligthart  Bewoners

1912
P.A. Ligthart, café-restaurant, grossier in steenkolen
1920
P.A. Ligthart, café De Oranjeboom
1928
P.A. Ligthart, caféhouder
1964
W.L. Eggens
1981
W.J. Imming


Vergunningen en aanschrijvingen

1882
Vóór 1 mei 1882 werd in de beneden- en bovenlokalen aan de straat sterke drank in 't klein verkocht door Petrus Bernardus Kriebel; in 1884 opgevolgd door Trijntje Kriebel; in 1889 opgevolgd door Gertuij Lankhamer, weduwe P. Doffer; in 1890 opgevolgd door T.T. Ligthart; in 1895 opgevolgd door P.A. Ligthart
1901
P.A. Ligthart; aanbrengen uithangbord
1902
P.A. Ligthart; plaatsen stoelen, tafeltjes en enige kruipplanten op de stoep
1932
Wed. P.A. Ligthart verzoekt om de op naam van haar overleden echtgenoot staande vergunning voor de verkoop van sterke drank in 't klein over te schrijven op naam van haar dochter A.G.M. Groenhorst-Ligthart
1936
Dirk Boot, melkslijter; verlof A
1938
Mej. M.E. Brozius; verlof A; ingetrokken 1941
1951
V. Bobeldijk namens M. Cardozo; verbouwen perceel
1964
E.J.G. Sutorius; wijzigen voorgevel en begane grond en verbouwing kapperszaak tot café-restaurant
1965
E.J.G. Sutorius; wijzigen gevel
1965
D. Koning; verbouwen perceel; lokaliteit moet voldoen aan de eisen van de drankwet
1972
F.J. ten Hage; aanbrengen reclame-lantaarn


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma