Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Grote Oost 56, 56b


Hoorn - Grote Oost 56, 56b
Hoorn - Grote Oost 56, 56b

Eerste steen gelegd op: 2 december 1924

Door: Joh. A. Westerink, oud 14 jaar  Bewoners

1928
A.H.J. Kooger, letterzetter
1964
M.I. de Vries-Ortland
1981
A. Pierlo

56b
1928
J. Westerink, meubelmaker


Vergunningen en aanschrijvingen

1919
F. Wormsbecher; afbreken scheidingsmuur en opnieuw opbouwen nieuwe
1920
G. Spoelder; aanbrengen twee nieuwe raamkozijnen en een deurkozijn
1923
D. Visser; slopen schuur en bouwen nieuwe schuur Oosterkerksteeg; architect H.J. Cramer
1924
D. Visser; aanschrijving het pakhuis behorende bij nr. 56 te verbetern
1924
J. Westerink; bouwen woonhuis op een terrein hoek Grote Oost - Oosterkerksteeg; architect H.J. Cramer
1968
J.N. de Vries; aanbrengen twee hemelwaterafvoeren en deze aansluiten op het gemeenteriool


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma