Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Grote Havensteeg 9


Hoorn - Grote Havensteeg 9
Hoorn - Grote Havensteeg 9

Eerste steen gelegd op: 1877

Door: Mourits Polak, oud 3 jaar  Bewoners

1912
B. van Kleef, koopman in brandstoffen; Kl. P. Metselaar; B. van Cleef, handelaar in brandstoffen
1964
P. Hoek
1981
E. de Vos-Laat

9 boven
1920
F. v.d. Meer, beambte Ned. Spoorwegen


Vergunningen en aanschrijvingen

1924
H.G. Polak; aanschrijving tot verbetering
1935
Wed. H.G. Polak; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
1939
Th. Dekker namens F.J. Brugman; verbouwen pand en aanbrengen lichtbak, in de woning wordt een automatiek gemaakt.
1944
H. Appelman; aanschrijving om het perceel aan te sluiten aan de riolering ten behoeve van de afvoer voor menagewater.
1953
Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
1977
J. de Vos; verbouwen tot woonhuis.


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma