Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 6: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun vertier

430
Cornelis Dusart schilderde in 1684 dit feest bij een herberg, waar wordt gegeten, gedronken, gerookt en gedanst bij de muziek van een vedelaar (FHM).