Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van HBS tot OSG 7

Van Rijks-HBS naar Atlas College

In 1944 gaf het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen toestemming om aan de HBS een gemeentelijk gymnasium toe te voegen. Dat kreeg zijn beslag in 1948. Hiermee werd de naam Westfries Lyceum, door de scholieren kortweg WFL genoemd. Daar kwam in 1959 de Middelbare Meisjes School bij.

MMS 1968 -69
Middelbare Meisjes School (MMS) klas 5 1968-69, met docent Klaas Bant

In het kader van de Mammoetwet ontstond in 1968 de Rijks Scholengemeenschap West-Friesland (RSG). Deze wet schafte de MULO, MMS en HBS af, die werden vervangen door MAVO, HAVO en VWO (atheneum en gymnasium). Aanvankelijk had de RSG alleen afdelingen voor havo, atheneum en gymnasium. De mavo-afdeling kwam pas later. Dat ging niet zonder slag of stoot. Een deel van het personeel zag de komst van mavo-leerlingen niet zitten. Na roerige vergaderingen en bemiddeling van de inspecteur voor het voortgezet onderwijs ging de mavo-afdeling in 1978 uiteindelijk toch van start.
In 1991 droeg het Rijk de school aan de gemeente over en werd de naam Openbare Scholengemeenschap West-Friesland (OSG).

Atlas-college 1994
In de tuin van Openbare Scholengemeenschap West-Friesland onthult bestuursvoorzitter A.G.M. Mok een bord met de naam 'Atlas College' (foto nr: 13040 WFA)

Atlas College

Begin jaren negentig ging er een door het Rijk gestimuleerde golf van scholenfusies door het land. Ook in Hoorn ontstonden clusters van scholen voor voortgezet onderwijs. Zo fuseerden in 1994 de OSG West-Friesland, de Copernicus, de Prisma, de TSH en de categoriale mavo's in Medemblik en Edam, waarvan het voortbestaan onzeker was geworden door een verhoging van de opheffingsnorm, tot het Atlas College. De katholieke scholen in Hoorn en omgeving verenigden zich in 1996 in Scholengemeenschap Tabor (later Tabor College).
Ook als locatie van het Atlas College bleef de OSG een zelfstandige school met een eigen identiteit, gevormd in bijna anderhalve eeuw onderwijsgeschiedenis. Opmerkelijk is dat de school al meer dan honderd jaar gebruik maakt van hetzelfde markante gebouw aan de Johan Messchaertstraat.

Ondanks uitbreiding, renovatie en nieuwbouw kampt de school anno 2013 opnieuw met ruimtegebrek. De prognose is dat het aantal leerlingen nog zal groeien. De gebouwen zijn hier niet op berekend. Het is bovendien de vraag of zo'n grote school letterlijk en figuurlijk nog wel past op deze krappe locatie in het dichtbebouwde Venenlaankwartier. In elk geval maakten omwonenden duidelijk dat zij een uitbreiding met noodlokalen niet accepteren. Zij werden met hun bezwaren door de rechter in het gelijk gesteld.
Het is dus de vraag of het beeldbepalende gebouw aan de Johan Messchaertstraat zijn schoolbestemming nog lang zal kunnen behouden.