Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van HBS tot OSG 4

Reünies als constante factor

De school organiseerde reünies als er sprake was van een jubileumjaar. Daarvan zijn er veel geweest in het anderhalve eeuw bestaan van de school.
De eerste vond plaats in november 1893, bij het vijfentwintigjarig bestaan. Verrassend: de aankondigingbrief richtte zich alleen op jongens, terwijl er toen onder de oud-leerlingen ook al meisjes waren. 'Oud-leerlingen der Hoornsche HBS, stelt u uwe jongensjaren voor ogen, dien heerlijken tijd tusschen uw 12e en 18e jaar. Bladert in het album uwer herinneringen en laat opdoemen voor uw geestesoog de speelplaats der Hoogere Burger School. Bewijs dat er in uwe ernstige hoofden nog plaats is voor prettige vroolijkheid en jeugdige opgewondenheid. Zijt voor een etmaal nog eens jong!'

Leerlingen klas 4 ca. 1968
Reünie 1906 in het Parkhotel (foto: WFA)

In 1906 werd het vijfentwintigjarig bestaan van de vijfjarige HBS gevierd. Reden voor weer een reünie, compleet met toneel, diner, muziek en dans in het Parkhotel aan het Achterom. Deze festiviteiten werden vaste prik, het Parkhotel als vaste locatie.

Leerlingen klas 4 ca. 1968
Reünie in het hotel De Doelen ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan in 1938. (foto: WFA)

De viering van het veertigjarig bestaan in 1908 werd uitgesteld tot 1911, omdat dat jaar het nieuwe schoolgebouw werd ingewijd. De reünie die er vanzelfsprekend kwam, vond plaats in de Grote Sociëteit aan de Noorderstraat (waar later de telefooncentrale kwam, nu muziekschool). In het Doelenhotel aan de Achterstraat werd een traditioneel reüniediner opgediend. Daarna volgde een feestavond voor leerlingen en oud-leerlingen in het Parkhotel. Het was twee dagen lang feest.

Vijftigjarig jubileum

In 1918 zou eigenlijk het vijftigjarig jubileum gevierd moeten worden, maar de festiviteiten werden op het laatste moment uitgesteld in verband met de gespannen politieke binnenlandse verhoudingen vanwege de Eerste Wereldoorlog. Van uitstel kwam afstel. Wel werd in de hal van het schoolgebouw een gedenkplaat onthuld. Ook vond in 1919 het eerste lustrumfeest plaats, georganiseerd door de 'Hoogere Burger School Vereeniging'.

Gedenkplaat 1918
Gedenkplaat 1968 - 1918

Een volgende mijlpaal, het zeventigjarig bestaan, in 1938, werd wél gevierd, terwijl de Tweede Wereldoorlog haar schaduw al vooruitwierp. Het jubileum werd gevierd op initiatief van directeur Poll. Leerlingen en oud-leerlingen vierden twee dagen lang feest, met een thé dansant, toneel, voetbal, diner, een bonte avond en bal na. De reünisten dineerden in Hotel Geel aan het Kleine Noord en Hotel De Doelen aan de Achterstraat. Deze beide hotels en De Posthoorn aan het Breed werden als logeermogelijkheden aangeduid. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen ook een gedenkboek.
Poll sprak in de gymnastiekzaal de reünisten toe . 'Ons allen past een gevoel van dankbaarheid, wijl het ons vergund is geworden, in de kring van vroegere en latere vrienden nog eens het verleden op deze bijzondere wijze te doen herleven. Maar ondanks die dankbaarheid gaan onze gedachten in weemoed uit naar hen, die we zo gaarne ook in ons midden hadden gezien. Laat een ieder van ons een korte tijd in zijn gedachten zijn bij hen die eens, als wij, hun plaats innamen op de Hoornse HBS.'

Lustrumtraditie

Naar aanleiding van dit zeventigjarig jubileum besloot men voortaan elke vijf jaar een lustrumfeest te organiseren. De eerstvolgende reünie vond plaats onder moeilijke omstandigheden. De school was in 1942 gevorderd door de Duitse bezetter. Toch organiseerde de HBS-vereniging op 27 november 1943 verschillende activiteiten ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de school.
In 1968 is uitgebreid stilgestaan bij het honderdjarig bestaan van de Rijks HBS/Westfries Lyceum/RSG West-Friesland. Op 14 november vond de officiële herdenking plaats in aanwezigheid van onder andere burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Bij die gelegenheid werd het gedenkboek '100 jaar in Hoorn' gepresenteerd.

100 jaar WFL
Theater door leraren en leerlingen bij het 100-jarig jubileum

In 1993 was er ook bij het 125-jarig jubileum een groot feest en verscheen wederom een fraai gedenkboek.
De lustrumtraditie is nog steeds springlevend. De Stichting WFL Hoorn organiseert elke vijf jaar activiteiten voor oud-leerlingen en (oud-)personeel