Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Geraadpleegde literatuur

    Blijdenstijn, R. en Stenvert, R., 2000. Bouwstijlen in Nederland 1040-1940. Uitgeverij SUN, Nijmegen, 176 pp.
    Bonke, H. en Bossaers, K., 2002. Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC. Stichting Museaal en Historisch Perspectief  Noord-Holland, Haarlem-Hoorn-Enkhuizen, 156 pp.
    Boschma-Aarnoudse, C., 1998. Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn. Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 8, Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 272 pp.
    Boschma-Aarnoudse, C., 2001. Het Statenlogement in Hoorn. Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 10, Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 344 pp.
    Denslagen, W., 2004. Romantisch modernisme. Nostalgie in de monumentenzorg. Uitgeverij SUN, Amsterdam, 255 pp.
    Gympel, J., 1996. Geschiedenis van de architectuur. Van de oudheid tot heden. Köneman, 120 pp.
    Hoek, E.E. van den, 1999. Grote Oost 58, Hoorn, 'Het Claes Joest Huys', bouw- en bewoningsgeschiedenis. Huizenreeks Hoorn, deel 3. Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 128 pp.
    Honour, H. en Fleming, J., 2000. Algemene kunstgeschiedenis. Meulenhof, Amsterdam. Negende druk, 927 pp.
    Janse, H., 2003. Amsterdam gebouwd op palen. Vierde druk. De Brink, Amsterdam, 96 pp.
    Jeeninga, W., 1997. De Gekroonde Jaagschuit te Hoorn. Handel in koffie, thee en tabak op het Breed. Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 7. Stichting Stadsherstel Hoorn, 152 pp.
    Jeeninga, W., 2000. Grote Oost 7, Hoorn; bouw- en bewoningsgeschiedenis. Huizenreeks Hoorn, deel 4. Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 175 pp.
    Jeeninga, W., 2002. Het Claas Stapels Hofje in Hoorn. Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 11. Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 256 pp.
    Kerkmeijer, J.C., 1941. De historische schoonheid van Hoorn. Heemschutserie Deel 10, Allert de Lange, Amsterdam, 107 pp.
    Klooster, O. van der, 2004. 30 jaar Stadsherstel, met het oog op de stad van morgen. Hoornse Historische Reeks, deel 5, Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 256 pp.
    Leenders, J., 1992. Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw. Hollandse Historische Reeks 17, Den Haag, 458 pp.
    Lesger, C.M., 1990. Hoorn als stedelijk knooppunt. Hollandse Studiën 26, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 240 pp.
    Meischke, R., Zantkuijl, H.J., Raue, W. en Rosenberg, P.T.E.E., 2002. Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Waanders Uitgevers, Zwolle, 336 pp.
    Ottenheym, K., 1997. Klassicisme in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw. Bouwkunst op maet en regelen der Ouden.
    Saaltink, H.W., 1980. Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden. Uitgave Stichting "De Hoofttoren", 152 pp.
    Spies, P., Kleijn, K., Smit, J. en Kurpershoek, E. (samenstelling), 1991. Het Grachtenboek. SDU Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, 320 pp.
    Spies, P., Kleijn, K., Kurpershoek, E., Smit, J. en Speet, B., (samenstelling), 1992. Het Grachtenboek. Deel II. SDU Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, 258 pp.
    Stenchlak, M., 2003. Architectuurgids van Nederland. Een overzicht van de meest markante bouwwerken, hun ontstaansgeschiedenis, bouwperiode en -stijlen. Derde herziene en vermeerderde druk. Atrium, Uitgeverij Elmar, 247 pp.
    Uiterwijk, F., 2003. Syllabus Bouwkunstcursus, Vereniging Oud Hoorn, 15 pp.
    Wigard, M.P., 2002. J. van Reijendam Czn., gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905. Cultuurhistorische Reeks Hoorn, deel 3, Publicatiestichtimng Bas Baltus, Hoorn, 240 pp.
    Zantkuijl, H., Boezaard, A., de Galan, G. en Roozendaal, C., 2001. De ontwikkeling van het woonhuis tot 1940 in Hoorn. Cultuurhistorische Reeks Hoorn, Deel 2. Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 176 pp.
    Zoonen, A. van, 2004. 1852-2004 Het Park. Anderhalve eeuw aan de Westerdijk. Uitgave van Schouwburg en Congrescentrum het Park, Hoorn, 304 pp.

Copyright
© 2006 - Het copyright van de kleurenfoto's bij dit artikel berust bij F.J.P.M. Kwaad, tenzij anders vermeld.