Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Achttiende eeuw: Lodewijkstijlen

We onderscheiden drie opeenvolgende Lodewijkstijlen:
   Lodewijk XIV-stijl incl. Régence, 1700-1740
   Lodewijk XV-stijl of Rococo, 1740-1775
   Lodewijk XVI-stijl, 1765-1800
De Lodewijkstijlen zijn primair interieurstijlen, met als grootste voorbeeld het interieur van het paleis van Versailles met zijn barokke pracht en praal. De van overheidswege gesteunde en gepropageerde architectuurstijl in Frankrijk is echter de hele achttiende eeuw door classicistisch geweest en gebleven. De Franse bouwmeesters Colbert (1619-1683), Francois Blondel (1617-1683), de eerste directeur van de "Académie Royale d'Architecture", en Jacques Francois Blondel (1705-1774) waren fervente aanhangers van de klassieke bouwstijl. Dit is onder meer goed te zien aan het buitenaanzicht van het paleis van Versailles. Dat is duidelijk een Renaissancistisch-classicistisch gebouw. Men wilde eigenlijk niets hebben van de Barok. De bouwstijl van de Barok is ontstaan in Rome en is door de paus op het concilie van Trente (1545) uitgeroepen tot de officiële bouwstijl van de katholieke contrareformatie. De Barok heeft in Italië een monumentaal karakter. De weelderige Barok zoals we die kennen uit Zuid-Duitsland en Oostenrijk, komt in Frankrijk en bij ons niet voor. Onder Lodewijk XV kwam de Rococo tot ontwikkeling. Dit is geen echte bouwstijl, maar een interieur- en meubelstijl, o.a. stucplafonds, en een stijl van gevelversiering. Het boek 'Architecture Francaise' uit 1752 van J.F. Blondel was een roep om orde na de machtige golf van Rococo buitensporigheden die op de dood van Lodewijk XIV was gevolgd. Onder Lodewijk XVI krijgt het op de Oudheid gebaseerde klassieke bouwen weer helemaal de overhand in Frankrijk in de vorm van de Empirestijl en het beginnend Neoclassicisme.

West 72

West 72

1750, L-XIV


Kerkplein 40

Kerkplein 40

1723, L-XIV


Veermanskade 15

Veermanskade 15

1750, L-XIV


Grote Noord 67

Grote Noord 67

1737, L-XIV


Grote Oost 8

Grote Oost 8

1725, L-XIV
Nieuwstraat 17

Nieuwstraat 17

ca. 1725, L-XIV
Gouw 7

Gouw 7

1753, L-XIV