Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stolpersteine wandelroute

6) Gedempte Turfhaven

"Sluit je ogen en luister naar de lege schelpen van het strand. In moeilijke tijden help ik je en kiezen we samen de goede kant. De dagen kruipen veel te traag voorbij. Wachtend op het verzet want die staat aan onze zij".

Max Lowinger
Stolperstein Frisia Nora Benima

Grote Oost vervolgen en eerste steeg rechtsaf: Jeroenensteeg. Rechtdoor Gerritsland oversteken, door de Gravenstraat. Einde Muntstraat oversteken en linksaf wandel- en fietspad op langs Turfhaven: Weeshuistuin.

(Terzijde) Voor diegenen die op dinsdag, donderdag (10-16 uur) of zaterdag (10- 14 uur) de route doen bestaat de gelegenheid om een zijstapje te maken naar het verenigingsgebouw van Oud Hoorn, het Oost-Indisch Pakhuis aan Onder de Boompjes 22. Ga daarvoor over de witte Pakhuisbrug en betreedt het pakhuis op de hoek met de Pakhuisstraat. In de winkel zijn boeken over (het oude) Hoorn te koop; in de tentoonstellingszaal is een regelmatig wisselende tentoonstelling te zien over de geschiedenis van Hoorn; in de Documentatie- en Bibliotheekruimte bevindt zich nog een schouw met VOC embleem.

Einde Weeshuistuin rechts en meteen links: Gedempte Turfhaven (15; Martelaarsgracht). Voor huisnummer 7b (tegenwoordig 9 en/of 9A) is een struikelsteentje te vinden.

Frisia Nora Benima was ongehuwd, kantoormedewerkster, o.a. bij tabaksfabriek Pool. Ze begeleidde de leden van de damesgymnastiekvereniging 'Allebé' op de piano. Ze was ook pianiste in het orkest van de Koninklijke Concert- en Zangvereniging 'Sappho', waarvan ze als penningmeesters in het bestuur zat. Ze is 31 jaar geworden.


Damesgymnastiekvereniging 'Allebé', uiterst rechts: Frisia Nora Benima

Frisia Benima
Frisia Nora Benima
temidden van leden van
concertvereniging Sappho

 

Extra informatie

15) Gedempte Turfhaven vroeger Martelaarsgracht (van Wikipedia): Deze loopt van de Pakhuisbrug naar de Achterstraat (oorspronkelijk nog door naar de Gouw); de noordelijke kade werd in de 19e eeuw hernoemd tot Onder de Boompjes.