Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stolpersteine wandelroute

1) Keern 81

"Sluit je ogen en luister naar de wind. Wacht met mij totdat je er je rust terug vindt. Ik laat je op adem komen van de afgelopen dagen, want we weten niet hoelang we deze last nog moeten dragen."

Isaac Polak
Stolperstein Isaac Polak

Verlaat het parkeerterrein naar links: Van Dedemstraat. Bij het stoplicht rechtsaf: Keern. (1). Bij stoplicht rechtdoor de Provincialeweg N 506 (2) oversteken.

Na 200 meter aan de linkerkant bij Keern 81 vindt u een Stolperstein.

Isaac Polak is niet ouder dan 28 jaar geworden. Hij was alleenstaand, zoon van Alexander Polak (zie Grote Oost 77). Volgens een bron was hij koopman, volgens een andere grondwerker, Isaac staat hieronder, achterste rij, tweede van rechts, nog op een groepsfoto uit 1933 van het voetbalelftal van de Buurtvereniging Tot Ons Genoegen (B.T.O.G.) uit de Pieter Florisstraat en Schoutenstraat. Naast hem, geheel rechts, staat Hijman Polak (zie Italiaanse Zeedijk 46).


voetbalclub BTOG Isaac Polak
Voetbalclub BTOG in 1933

Extra informatie

1) Keern (Velius: Kroniek van Hoorn, band I p.155, PSBB 2007): op 't jaar 1426. Kennemers verliezen de slag op het Keern. Er vond in de namiddag - het was zondag en precies een week na de slag op de Oudijk - een zwaar en bloedig gevecht plaats, iets buiten de stad, voor de Noorderpoort, op de plaats die, naar men zegt, later naar het omkeren der Kennemers de naam Keern heeft gekregen. Velius houdt terecht een slag om de arm. De naam "Keern" komt al voor op de grafelijke rentmeestersrekeningen van 1344-1345 in het Westfries Archief.

 

2) Provincialeweg N 506: De provinciale weg 506 is de weg vanaf het einde van de bebouwde kom van Hoorn tot aan de N302 bij Enkhuizen. De oorspronkelijke naam was 'Lageweg'. Deze verdween nadat de route vanuit Hoorn werd omgelegd van de huidige Willemsweg naar de nieuw aangelegde rondweg ('Nieuweweg'; zie verder) ten noorden van de stad, die tevens direct op de A7 aansloot.

Van de oude kronkelige Lageweg, zoals die er tot de jaren '50 van de twintigste eeuw uitzag, zijn nog een paar delen overgebleven (zij het inmiddels geasfalteerd). De omgelegde route die toen nog buiten de bebouwde kom van Hoorn liep, kreeg als administratief wegnummer Secundaire weg 12 mee in de secundaire en tertiaire provinciale wegenplannen van 1960. Sinds de vaststelling van het Ontwerp Provinciaal Wegenplan Noord-Holland 1968 - zowel in het secundaire als in het tertiaire plan - kreeg deze weg als administratief nummer Secundaire weg 9. In het provinciale wegenplan 1988 is het gedeelte van deze S9 binnen de bebouwde kom van Hoorn niet meer aangewezen als Secundaire weg. Ergens in die periode moet de weg zijn overgedragen aan de gemeente Hoorn. Daarbij speelde mee dat door het groeikernenbeleid van het Rijk Hoorn intussen fors was uitgebreid waardoor de S9 binnen de bebouwde kom kwam te liggen en steeds meer een lokale functie vervulde in plaats van een interlokale. Tegelijkertijd was de provincie ook bezig met de aanleg en het ontwerp van het laatste gedeelte van de Westfrisiaweg Oost (toentertijd bekend als S31) ten noorden van inmiddels verschoven bebouwde kom van Hoorn. Mede daardoor is dit weggedeelte afgestoten (uit: Wikipedia).

De Nieuwe Weg bestond al langer en liep van de Koepoortsweg naar de grens met Blokker, naar de eerste Nadorst. Het oorspronkelijke café - theehuis 'De Nadorst' stond ongeveer 150 meter in westelijk richting (gezien vanuit de huidige Nadorst), juist bij de toenmalige driesprong van de Nieuweweg, de Westerblokker en de Holenweg. Deze gebouwen zijn na de Tweede Wereldoorlog gesloopt in verband met de aanleg van de Provincialeweg. De eerder genoemde Nieuweweg is opgegaan in de Provincialeweg. Wanneer de eerste Nadorst gebouwd is, is niet meer na te gaan, maar op een oude waterschapskaart uit 1775 komt de naam "De Nadorst" al voor. (van: website nadorst).