Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van Tussenschool tot Ireneschool 12

Jubileum en fusie (1980 – 1985)

Integratie kleuterschool en lagere school

Rond 1980 zijn er twee ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomst van de school. De eerste is de afname van het aantal kinderen in de binnenstad. Als gevolg hiervan zal het aantal scholen in de binnenstad verminderd moeten worden. De tweede ontwikkeling is de introductie van het basisonderwijs. Kleuterscholen en lagere scholen zullen worden samengevoegd tot basisscholen. De wet die dit regelt wordt aangenomen in 1981 en wordt van kracht per 1 augustus 1985.

Ruim voordat het zover is, bespreekt het team van de Ireneschool de mogelijkheden. Het ligt voor de hand dat de school samen gaat met kleuterschool De Beukenhof, die op een steenworp afstand aan de Gravenstraat in noodbouw is gehuisvest. Het voorstel van de onderwijsinspectie om de kleuters in te laten trekken bij de Ireneschool, wordt van de hand gewezen. Het gebouw leent zich daar niet voor.

Vanuit het team wordt geopperd dat er beter een nieuwe school gebouwd kan worden op de plaats van de barakken van De Beukenhof. Het duurt even voordat de gemeente tot dezelfde conclusie komt. Besloten wordt een nieuwe school neer te zetten naast de Openbare Bibliotheek. Dit gebouw zal onderdak bieden aan de leerlingen van de Margrietschool (inclusief de kleuters, de Margrietjes), de Ireneschool en De Beukenhof.

Leerlingen en personeel van de Margrietschool (foto WFA)
Leerlingen en personeel van de Margrietschool (foto WFA)

100-jarig jubileum

Nog net voordat de school op zal gaan in de nieuwe basisschool, viert de school haar ‘100-jarig bestaan’. Als startdatum voor de school neemt men het in gebruik nemen van het gebouw aan de Muntstraat in januari 1884. Het gebouw werd toen echter in gebruik genomen door de School voor kosteloos onderwijs, voorheen de Stadsarmenschool. De voorloper van de Ireneschool, de Tweede burgerschool voor jongens en meisjes, is dan gevestigd in de Kruisstraat.

Pas als de School voor kosteloos onderwijs, inmiddels Gemeenteschool No. 1 geheten, begin jaren dertig naar een nieuw gebouw aan de Johan Messchaertstraat verhuist, neemt de Tweede burgerschool voor jongens en meisjes, inmiddels Gemeenteschool No. 2, haar intrek in het gerenoveerde gebouw aan de Muntstraat.

Dit alles neemt niet weg dat er in mei 1984 een groot feest gevierd wordt, compleet met reünie en de uitgave van de brochure School te kijk.

Brochure uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van de Ireneschool
 (foto WFA)
Brochure uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van de Ireneschool

Openbare Basisschool De Prinsenhof

Een maand eerder heeft wethouder Anneke Dok de eerste paal geslagen voor het nieuwe schoolgebouw aan de Gravenstraat. Het gebouw krijgt twee verdiepingen. Beneden komen de jongste leerlingen (groep 1 tot en met 4). De oudere leerlingen komen boven (groep 5 tot en met 8). De school krijgt 8 lokalen, een apart speellokaal, een documentatiecentrum, een toneel en een ruimte voor handvaardigheid. Het gebouw is dus volledig afgestemd op het soort onderwijs dat de nieuwe basisschool moet bieden.

Voordat de fusie tussen Ireneschool, Beukenhof en Margrietschool een feit is, werken de scholen al nauw samen. Het nieuwe gebouw is bij de aanvang van het schooljaar 1985-1986 nog niet gereed. Om de verhuizing naar de Gravenstraat later dat jaar goed te laten verlopen, beginnen alle leerlingen dat jaar in nieuw samengestelde klassen in het gebouw in de Muntstraat. In het najaar van 1985 nemen leerlingen en personeel het nieuwe gebouw aan de Gravenstraat in gebruik. De nieuwe school krijgt de naam ‘Openbare basisschool Prinsenhof’.

Hiermee komt een einde aan een stukje Hoornse onderwijsgeschiedenis van bijna anderhalve eeuw.

Het schoolgebouw aan de Gravenstraat, in de jaren 80 gebouwd voor OBS De Prinsenhof
Het schoolgebouw aan de Gravenstraat, in de jaren 80 gebouwd voor OBS De Prinsenhof