Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Sint Pietershof

Het middensegment eindigt in een fronton met in het tympaan een nisvormig ovaal uitgespaard, waar het Hoornse wapenschild door een eenhoorn als schildhouder in is gevat.

Wapenschild met eenhoorn van Hoorn in het tympaan van de zuidelijke gevel.
Wapenschild met eenhoorn van Hoorn in het tympaan van de zuidelijke gevel.

De twee schoorsteenafdekkingen en de omlijsting van de dakkapellen hebben een uitvoering volgens de Lodewijk XV stijl.

Dakkapel en schoorsteen op de zuidelijke vleugel.
Dakkapel en schoorsteen op de zuidelijke vleugel.

De vlakke gevel aan de hofzijde wordt geaccentueerd door de in het midden geplaatste hoofdtoegang in de symmetrisch opgebouwde gevel. Echter, een afwijking in de symmetrie wordt veroorzaakt door het ongelijke aantal van twee naast elkaar geplaatste woningtoegangen in het linker deel van de gevel ten opzichte van de drie naast elkaar geplaatste woningtoegangen in het rechter deel van de gevel.

Hoek tussen zuid- en oostvleugel hofzijde.
Hoek tussen zuid- en oostvleugel hofzijde.

Ook aan deze zijde van de vleugel heeft de hoofdtoegang/ -uitgang een poortvormige omlijsting, zij het van eenvoudigere vormgeving uitgevoerd in metselwerk.

Toegangspartij in de zuidelijke vleugel hofzijde.
Toegangspartij in de zuidelijke vleugel hofzijde.

Op elk der uiteinden van het fries staat een siervaas waartussen nog een eenvoudig fronton rust.

Architraaf met sieropzetstuk en vazen boven de toegang zuidelijke vleugel hofzijde.
Architraaf met sieropzetstuk en vazen boven de toegang zuidelijke vleugel hofzijde.

De roedenverdeling in het bovenlicht van de dubbele poortdeuren is in waaiervorm uitgevoerd.
De oorspronkelijke kruisvensters met luiken bestaan thans uit 9-ruits schuifvensters.

Verdiepingsgang met deur- en vensterkozijnen van de wooneenheden in de zuidelijke vleugel.
Verdiepingsgang met deur- en vensterkozijnen van de wooneenheden in de zuidelijke vleugel.