Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Crash boven Hoorn, 7 july 1944

LaRue F. Cribbs

LaRue F. Cribbs ontmoette zijn negen bemanningsleden in januari 1944 in Avon Park, Florida USA. Na een training aldaar vlogen Cribbs en bemanning via Gander (Canada) naar Europa. Daar bereikten ze na een aanvullende training van twee weken in Engeland op 8 juni 1944 Station #153 en werden ingedeeld bij de 390th Bomb Group (H) en het 570th Squadron. Cribbs was als 26 jarige de oudste, de anderen waren tussen 18 en 23 jaar oud.
Cribbs en zijn bemanning vlogen op 18 juni hun eerste missie met als bestemming Brunsbuttel in Duitsland. Binnen een week hadden ze al vier missies gevlogen. Toen volgde op 7 juli de noodlottige missie met als bestemming een olieraffinaderij bij Merseburg, Duitsland. Kort na 08:00 uur, net nadat ze de Nederlandse kust hadden gepasseerd, botste A/C 42109070 (Cribbs) en A/C 4297983 (Gregor) tegen elkaar (A/C staat voor Aircraft). De aangegeven vlieghoogte voor die dag was 26.000 ft.


Officieel rapport botsing

Om 08:03 uur werd A/C 070 (Gregor) geramd door A/C 983 (Cribbs) ten gevolge van een terugval van A/C 070 toen het uit de "prop wash" (propeller turbulentie) probeerde te komen. A/C 983 verloor propellers en motor no. 2; er ontstond brand in de linkervleugel. Het vuur sloeg over op A/C 070 dat vast zat aan A/C 983. De toestellen kwamen op 10.000 ft . los van elkaar en stortten vervolgens in delen neer. Ze explodeerden voordat ze de grond raakten.

Westersingel, drukte bij de restanten
Westersingel 6, drukte bij de restanten van het staartstuk van vliegtuig 070.
(Foto: P. Rijswijk, collectie Westfries Archief)

Getuigeverklaringen andere bemanningen

Drie 'post mission' bemannings onderzoeksrapporten bevatten beschrijvingen van de botsing tussen A/C 070 en A/C 983:

A:

A/C 673 - "08:04 uur, 070 was blijkbaar in de greep van propeller turbulentie waardoor het 25 tot 30 ft. omhoog werd gestuwd en vertraagd - 983 ging er onderdoor maar 070, toen het zich herstelde, leek opnieuw een stoot slipstroom op te vangen - de neus richtte zich naar beneden en het toestel boorde zich in de rechter-vleugel van 983 - de beide rompen parallel aan elkaar. De rechtervleugel van 983 vatte vlam en propeller no. 2 van 070 boorde zich in de romp van 983. Beide toestellen vielen vastgeklonken aan elkaar naar beneden - maar kwamen later los. 983 had perfect in formatie gevlogen tot op het moment van de botsing" .

B:

A/C 974 - "08:04 uur, 1900 ft. 070 nam gas terug en begon te dalen om uit de slipstroom te geraken. 983 nam geen gas terug en ramde 070. Bij 983 werden de propellers en motor no. 2 er door 070 afgerukt - linkervleugel van 983 vloog in brand. De twee vast aan elkaar geklonken toestellen stortten brandend naar beneden. Op zo'n 10.000 ft. kwamen ze los - beide explodeerden voordat ze de grond raakten".

C:

A/C 097 - "08:04 uur. Boven Hoorn, Holland. 20.000 ft. Groep in greep van slipstroom - A/C 070 viel uit formatie - naar achter en naar rechts. Hij probeerde terug te komen in de formatie en al stijgende ramde hij A/C 983. Beide toestellen vlogen meteen in brand, terwijl ze aan elkaar vastzaten vielen ze naar beneden - heb hun daling gevolgd tot ze de grond raakten en explodeerden".

Staartstuk B-17
Westersingel, Duitse soldaten bewaken de wrakstukken van het daar neergekomen staartstuk. (Foto: Westfries Archief)

Recente beschrijvingen

Twee recente beschrijvingen van de botsing voegen we graag toe, ze volgen hieronder.

Rapportage R.E. Drain (1994)

Richard E. Drain vloog op dat moment in A/C 974 (zie B.) en in zijn brief van 15 oktober1994 geeft hij deze beschrijving: "ons toestel vloog rechts van dat van Cribbs, op slechts zo'n 30 ft. van zijn vleugel. Het Gregor toestel 070 raakte in een zgn. "propwash" toen we over de vijandelijke kustlijn van Nederland vlogen - in het Zuiderzeegebied. De beste manier om uit deze slipstroom te komen is om met de neus naar beneden er al dalend uit te komen. Dit deed Gregor ook, maar hij gaf de drie achter hem vliegende toestellen geen waarschuwing - hij leek een daling in te zetten toen Cribbs zijn toestel middenin en de geschutkoepel ramde. De toestellen kwamen aan elkaar vast te zitten nadat eerst propellers waren weggeschoten, reddingsvlotten los waren geraakt en motoronderdelen eraf waren gevlogen. De toestellen doken, nog steeds aan elkaar vastzittend, naar beneden. Beide explodeerden op zo'n 10.000 ft.

Rapportage R.E. Outman (1994)

Robert E. Outman was de navigator in het Cribbs toestel 983. Hij beschrijft de crash in zijn brief van 31 oktober 1944 als volgt: "Toen we even na 08:00 uur over de Nederlandse kust vlogen ondervonden we enige turbulentie (slipstroom van de voor ons uit vliegende toestellen). Klaarblijkelijk veroorzaakte dit het terugvallen van A/C 070 , waardoor wij er onderdoor gleden en net iets voor hen uit kwamen. Er werd gas teruggenomen. Ik was gaan staan met mijn hoofd in de koepel zodat ik zicht had op de cockpit - dus zag ik echt de botsing die zowat meteen hierop volgde. De twee linker- motoren van A/C 070 boorden zich in onze A/C 983 op de plek waar de copiloot en de boordwerktuigkundige zaten. Er brak onmiddellijk brand uit. Beide toestellen kwamen in een duikvlucht terecht.
Ik stond tegen mijn desk gedrukt. Ik ontkoppelde mijn flak-jacket, (beschermende kleding), de zuurstof- en intercomverbinding, maar kon me niet bewegen, zodat ik mijn parachutepakket niet kon pakken. Er volgde een explosie en het volgende moment zweefde ik ruggelings door de lucht, langs onze twee linkermotoren en het vleugelgedeelte; mijn parachutepakket zweefde zo'n 60 cm boven me- ik kreeg het te pakken, klikte het vast aan mijn uitrusting en trok aan het trekkoord. In de haast en in mijn zenuwen had ik het maar aan één kant vast geklikt, zodat ik al tollend naar beneden kwam. Stukken brandend vliegtuig suisden langs me heen en hun vlammen kwamen erg dicht bij mijn parachute, echter zonder deze in brand te zetten.

Ondanks zijn verbrande gezicht en in shock is Outman veilig in een weiland terecht gekomen, waar hij snel door Duitsers gevangen werd genomen.
Wrakstukken achter Westersingel 6
Westersingel gezien vanaf de Weel. (foto: P. Rijswijk, collectie Westfries Archief)
Jongeren bij gecrasht vliegtuig
Duitse soldaten bij het staartstuk achter Westersingel 6.
(Foto: P. Rijswijk, collectie Westfries Archief)