Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Penitentiaire inrichting Zwaag   (11-06-2020)


Aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester van Hoorn

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Betreft penitentiaire inrichting Zwaag

Hoorn, 11 juni 2020

Geachte gemeenteraad en college,

Vanuit het Noord Hollands Dagblad mochten wij vernemen dat u overweegt de penitentiaire inrichting in Zwaag te slopen.

Hoorn kent buiten de binnenstad en onze linten weinig iconische gebouwen. De glasbak, zoals dit gebouw door de bevolking is gedoopt, behoort tot de reeks van bijzondere gebouwen in onze stad. Het feit dat dit gebouw een bijnaam kreeg zegt al voldoende over de bijzondere status van het gebouw. Dit ontwerp van Hans Putter verdient het eerder om over een aantal jaren als gemeentelijk monument aangewezen te worden dan dat het de sloopkogel gaat krijgen. Als de voormalige gevangenis op het Oostereiland her bestemd kan worden moet dat zeker ook tot de mogelijkheden van de glasbak behoren. Het hoofdgebouw in combinatie met de poorten kan zeker het middelpunt vormen van een nieuwe ontwikkeling in dit deel van onze stad, een rol op de grens van wonen en werken.

In deze tijd waarin duurzaamheid de basis vormt voor de ontwikkeling van nieuwe stedelijke gebieden is de sloop van zo een groot gebouw allesbehalve duurzaam, herbestemming is dit wel. Wij pleiten dan ervoor om een ontwerpwedstrijd onder architecten uit te schrijven om de Glasbak her te bestemmen.

Waarschijnlijk zullen we versteld staan van de innoverende ideeën die worden ingebracht.

 

Hoogachtend,

 

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

 

Jaap van der Hout, voorzitter Matt Wever secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur