Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ereleden Vereniging Oud Hoorn

Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur of ten minste tien procent van de leden door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd wegens hun bijzondere verdienste voor de vereniging. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie, doch hebben overigens dezelfde rechten als gewone leden. Het overzicht van ereleden is ook opgenomen in het colofon van het Kwartaalblad.


Biografie Website
Naam Meer informatie
J.C. Kerkmeijer (1875-1956) Biografie en Website
Mr.dr. B. R. Canneman (1909-1982) Biografie
H. Krijgsman (1914-1990)
D. Breebaart (1905-2002) Biografie , en In Memoriam
C. Kuppers (1920-1990)
Drs. H. M. van den Berg (1918-2005) In Memoriam en Website
J.L.N. Dijkstra (1930-1992) In Memoriam ,
J.M. Baltus (1939-1994)
J.P.H. van der Knaap (1936-2007) Biografie en Website
J.E.J. Lamers Oosterkerkprijs en Website
A. de Graaf
L.P.M. Hoogeveen (1949-2023) In Memoriam, Website
A. Boezaard Website
F. Uiterwijk Lintje , Website
A.G.F. van Weel Lintje
E.S. Ottens Lintje
F.L. van Iersel Lintje
H. Stapel Lintje en Website
R.Lodde-Tolenaar Website