Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De panden van Stichting Monumenten Oud Hoorn

Vereniging Oud Hoorn is opgericht in 1917. De belangrijkste doelstelling van de vereniging luidt: De Vereniging Oud Hoorn stelt zich als doel het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden.


 
Deze doelstelling wordt al snel daadkrachtig in praktijk gebracht. In 1918 stelt voorzitter J.C. Kerkmeijer het bestuur voor een pand uit de 17e eeuw aan te kopen om het zo te beschermen tegen de vernielzucht van het stadsbestuur, dat ook in die jaren al hoogtij vierde. Het betreft het woonhuis Bierkade 10. De vereniging volgt zijn advies op en Bierkade 10 wordt aangekocht op 21 januari 1919. De toon is gezet. Twee maanden later volgt de aankoop van het pand Onder de Boompjes 8.

Zo is Vereniging Oud Hoorn twee jaar na oprichting eigenaar en beheerder van twee unieke 17e eeuwse panden. In 1952 volgt de aankoop van een pakhuis aan de Schoolsteeg 7, een bijzonder pandje met een oppervlakte van 22 m2. In 1971 schenken de erven Blokker het pand Breed 12 aan de vereniging ter nagedachtenis aan hun ouders. In 1988 worden Buurtje 1 en 2 aangekocht en in 1990 worden de panden Gravenstraat 15-17 aan het bezit toegevoegd. Gravenstraat 15 en 17 worden verkocht in 1998 en 2000. Buurtje 1 en 2 worden na een fikse restauratie verkocht in 2004.

Dankzij de inzet van het bestuur en haar leden en het verkrijgen van giften en subsidies, konden de vaak zwaar verwaarloosde panden weer in goede staat worden gebracht. In 1992 richt Vereniging Oud Hoorn de Stichting Monumenten Oud Hoorn op en brengt er haar panden onder.

 

Auteur: Riet Karssies
Foto's: Archief Oud Hoorn en Riet Karssies