Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Legaten en schenkingen

Naast de contributie ontvangt 'Oud Hoorn' giften, legaten en schenkingen. Deze kunnen bijvoorbeeld aangewend worden voor publicaties, tentoonstellingen en bijzondere projecten. Meestal betreft het giften in geld. In het verleden is wel eens door particulieren het eigendom van een bijzonder pand bij de Vereniging ondergebracht, om het zo voor de toekomst veilig te stellen.

Een gift kunt u overmaken naar rekeningnummer NL97 RABO 0344 2056 22 t.n.v. Vereniging Oud Hoorn.

Met een schenking aan de Vereniging Oud Hoorn steunt u niet alleen onze vereniging, maar kunt u ook gebruik maken van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige als bij een periodieke schenking.

ANBI

ANBI

Sinds 1-1-2008 is de Vereniging Oud Hoorn door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is Oud Hoorn een 'culturele' ANBI hetgeen betekent dat u elke gedane gift aan ons voor de belasting mag verhogen met 25%.

N.B. Het aangifteprogramma inkomstenbelasting verhoogt alle 'culturele' giften automatisch met 25%.

Eenmalige schenking:

Elke gift, klein of groot, ondersteunt het werk van de vereniging. Misschien heeft u een speciale reden om de Vereniging extra te steunen. U heeft een bijzondere band met een bepaald project of u heeft iets te vieren en wilt de Vereniging daarin laten delen. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een 'drempel' van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingaftrek alle giften uit het belastingjaar op. Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is aftrekbaar met een maximum van 10%.

Periodieke schenking:

Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan de Vereniging wordt dit een 'periodieke schenking' genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Wilt u tenminste 5 jaar achter elkaar een (ongeveer) even hoog bedrag schenken, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Er is geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag. Een periodieke schenking moet schriftelijk vastgelegd worden. Voorheen kon dat alleen door middel van een notariële akte.
Vanaf 1 januari 2014 is het echter mogelijk periodieke giften via een schenkings-overeenkomst tussen gevende en ontvangende partij vast te leggen. Zo'n overeenkomst, afkomstig van de Belastingdienst, kunt u hieronder downloaden. U en de Vereniging dienen de overeenkomst te tekenen. Beiden zijn verplicht om de overeenkomst te bewaren.
Download hier de overeenkomst periodieke gift

Schenking bij testament:

Door Vereniging Oud Hoorn in uw testament op te nemen, zorgt u er voor dat historisch erfgoed ook voor volgende generaties behouden blijft. Nalaten aan een goed doel als Oud Hoorn heeft de sympathie van de wetgever. Vereniging Oud Hoorn is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting over ontvangen erfstellingen en legaten.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met  secretaris@oudhoorn.nl

Enkele recent ontvangen erfenissen en legaten en hun bestemming:

  • Legaat Groefsema is ingezet voor de restauratie en vernieuwde presentatie van de Maquette Oud Hoorn 1650, die vanaf eind april 2013 te zien is in het Westfries Museum.
  • Legaat Mol is gebruikt voor het boek over de geschiedenis van onze stad in de negentiende eeuw "Hij komt van Hoorn" dat verscheen bij het 95-jarig bestaan van de Vereniging.
  • Erfenis De Flart willen we inzetten voor iets dat met de visserij op het IJsselmeer te maken heeft.