Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Beeldenroute Westerdijk - Visserseiland   (21-06-2019)


Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn,
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Hoorn, 21 06 2019

Betreft: De beeldenroute langs de Westerdijk en het Visserseiland

Een artikel in het Noord-Hollands dagblad was gewijd aan de beelden op Westerdijk. De beeldenroute komt onder druk komen te staan door de dijkverzwaring van de West-Friese Omringdijk. Als vereniging vinden wij deze beeldenroute een aanwinst voor de stad. Een route die het mogelijk maakt onze historische stad vanuit een ander perspectief te beleven.

Als vereniging vragen wij u om bij het Hoogheemraadschap de waarde van deze route voor de stad te benadrukken en in overleg te gaan om te komen tot een zodanige fysieke inrichting van de dijkverzwaring dat langs en/of op de verzwaarde dijk de beelden probleemloos geplaatst kunnen worden.

Daarnaast zou het waardevol zijn indien deze route in het volgende bestemmingsplan wordt opgenomen op een zodanige wijze dat niet iedere wisseling van beelden gepaard hoeft te gaan van een bouwvergunning. Het is juist de waarde van een dergelijke route dat deze snel kan wisselen en ons steeds weer kan verrassen met nieuwe perspectieven op de stad.

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

 

Jaap van der Hout, voorzitter     Matt Wever, secretaris

 

 

  Terug naar Brieven bestuur